KOMUNIKÁCIA A MANIPULÁCIA

Vplyv mediálnej manipulácie na podvedomie
– Vedomie a Podvedomie
Vplyv drôg, opitosť a stav depresie
– Reklama
Podprahová hudba v obchodných reťazcoch
– Podprahové texty v reklamách
– Film MATRIX – reklama vsunutá do filmu

Zdroj : YouTube

Comments are closed.