Korene Jezabel a spôsoby otvárania sa tomuto duchu

Bežné spôsoby  otvárania dverí tomto duchu:

1. Zrieknutie sa otca a strata duchovnej a fyzickej ochrany. V poslednom storočí, neprítomnosť otca v domácnosti nie je iba ekonomická. Malé dieťa, predovšetkým dievča, potrebuje mať silný mužský obraz, ktorý ju učí, že je cenná, milovaná, chránená. Ak chýba toto mužské krytie, jej život sa vymyká kontrole a stáva sa zranenou. Dieťa okamžite prechádza do režimu vlastnej ochrany, učiac sa spôsobom ako kontrolovať svoje okolie, aby zabránilo ďalšej bolesti a zraneniu. Matka sa jej môže zdať nedostatočnou a v niektorých prípadoch dokonca dieťa môže vidieť matku ako tú, ktorá ju odohnala od otca preč a je preto zodpovedná za jeho bolesti. Ak je matka tradičná, zostane v matkinom dome, dieťa potom zisťuje, že matka ju nedokáže ochrániť tak, ako cíti potrebu a tak deti vyrastú, vidiac tradičné ženy ako slabé a neschopné ženy. Matka nebola dosť dobrá na to, aby si „udržala svojho muža.“ V prípade, že matka bola agresívna, to ju robí pre ženy navždy nepriateľom. V prípade, že matka je „slobodná žena“ v liberálnom zmysle, dieťa sa učí, že iba ženy sú silné a že iba im sa dá dôverovať a s nimi nadväzovať kontakty. V prípade, že matka má hodnoty, ktoré sú proti tradičným morálnym hodnotám, potom dieťa skončí na klzkom svahu lesbizmu/homosexuality. Ak sa ukáže, že otec opustil manželku kvôli inej žene, alebo že otvorene vyjadruje jeho interpretáciu a hodnotu lásky cez sexualitu, potom sa dieťa naučí, že prijať otcovu lásku  je možné cez sex, ktorým  upriamuje jeho pozornosť. Táto lekcia bude prenesená následne na iné ženy/ mužov, že dievča/alebo chlapec, bude chcieť byť takto s nimi spojený. Dieťa bude hľadať lásku „na všetkých zlých miestach,“ a bude používať sex, nie lásku, lákaním iných, odvtedy čo  nevie, čo je pravá,  Božia láska vychádzajúca z muža.

2. Týranie detí. Zneužívanie detí, najmä sexuálne, od tej doby čo sa stalo intímnym, má trvalé následky… .v Národnom centre pre týrané detí a zanedbávanie (NCCAN), ktorý je súčasťou amerického Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, sa zhromažďujú údaje o počte prípadov nahlásených v Detskej Ochrannej Službe (CPS) každý rok, pričom však skutočný počet nahlásených prípadov je malý v porovnaní s počtom skutočných prípadov. Môžeme tak uvažovať pri pohľade na niekoľko štúdií, ktoré sa dotazovali dospelých, zneužívaných v detstve. Až dospelí s väčšou pravdepodobnosťou nahlásia svoje vlastné zneužívanie v detstve, pretože už nežijú v strachu okamžitej odvety násilníka a mali už dostatočný čas na zotavenie sa z psychologických účinkov života v domácnosti, kde boli zneužívané. Štúdia vykonaná vo veľkých organizáciách riadenej starostlivosti na severovýchode, ktorá skúmala rozdiely v ročných nákladoch na zdravotnú starostlivosť medzi zneužitými ženami a ženami bez histórie zneužívania, zistila, že zneužívanie detí a zanedbávanie nahlasovania z minulosti, bolo hlásené u 42,8% žien u tejto dopytovanej vzorky respondentov (sexuálne zneužívanie: 18,4%; fyzické týranie: 14,2%; citové zneužívanie: 24,1%; citové zanedbávanie: 21,1%; fyzické zanedbávanie: 12,2%), pričom asi polovica z týchto žien spĺňala kritériá závažnosti pre viac ako jeden typ týrania. „
      Dôsledky, avšak nie všetky, zahrňujú poruchy v sexuálnej oblasti, ako sú ťažkosti počas pohlavného styku; dysfunkcia túžby, vzrušenia alebo orgazmu; zvodné správanie, kompulzívna činnosť a prostitúcia; predčasné sexuálne správanie; zmätok v sexualite a starostlivosti; úzkosť; seba-deštruktívne správanie; problémy vo vzťahoch; ocitnutie sa znovu v pozícií obete.
      Môžeme tak vidieť, ako sú dvere duchu Jezabel otvorené, odkedy je známy s mnohými z týchto vlastností. Zneužívané dieťa bude rozumieť sexu iba ako fyzickej stimulácií a zo skúseností oddelí lásku, intimitu a dôveru. A tak sa iní stávajú objektom  stimulácie a uspokojenia. Miesto pre skutočný vzťah nie je, pretože  nechápu, čo skutočný vzťah je.

3. V rodine, v ktorej už Achab pôsobí v otcovi, Jezabel v matke .
Deti môžu obdržať svoju identitu od svojich  rodičov, ktorí sú v pozícií  vzoru.

4. V oboch prípadoch- 1 a 2, je veľa hnevu, zlosti a horkosti. Sú spomienky, ktoré nikdy neboli zahojené a človek im to z minulosti nemôže odpustiť. Toto neodpustenie podvedome motivuje každé rozhodnutie týkajúce sa vzťahov. Dôvera je preč a osoba môže držať v podozrení každého, kto im pripomína tých, ktorí ich v minulosti zradili. Mládež  a viac zraniteľnejšie dieťa je vtedy, ak sa veci vyvíjajú k zlému, zranenia sa viac opakujú a tým  viac hnevlivý človek sa z neho v dospelosti stane. Táto hnevlivá „energia“ minulosti, ktorá bola mimo ich kontroly, bude nasmerovaná do kontrolovania  všetkého v ich súčasnosti a budúcnosti. Akt neodpustenia pôsobí ako ich obranný mechanizmus, odvtedy, ako reagujú preventívne na zabránenie ďalších  zranení  tým, že ako prví preventívne ublížia druhým a tak  „odzbroja nepriateľa.“

5. Zneužívajúce vzťahy v dospelosti. Ak detstvo bolo normálne, ale osoba urobila zlé rozhodnutia, potom obvykle sa človek môže uzdraviť rýchlejšie a nedegeneruje sa do sociopatického správania. Ale ak je osoba ovplyvnená negatívnymi ľuďmi okolo neho, ktorý mu neporadia, spôsobí to, že prijímaním ť ich názorov vznikne problém. Akokoľvek , myslím si, že v prípade, ak táto osoba získa dobrú radu i neskôr, jej myslenie môže byť zmenené. V prípade, že zneužívajúci rodičia zosilnejú zneužívanie v ranom detstve, o to hlbšie sa v tejto osobe zakorení duch Jezabel, ktorý ju už infikoval.

6. Nedostatok všeobecných morálnych hodnôt v domove, kde vyrastalo, alebo skoré sociálne vplyvy mimo domova, ktoré odporujú mravnosti. Ak nie sú vštepované v rodine do detí žiadne morálne hodnoty, čo je správne a čo je zlé, potom sa môže zakoreniť u človeka akákoľvek sústava hodnôt, a to i taká, čo je plne démonická alebo antisociálna. Taktiež sústava hodnôt z vonkajších vplyvov, zahrňujúcich školy, učiteľov a spolužiakov, ktorí môžu pochádzať z neetického prostredia. Ak si napr. učitelia prisvojujú autoritu rodičov a učia ich hodnoty, ktoré sú v rozpore s morálnymi hodnotami získanými doma, môže sa tak rodičovská autorita  nalomiť, dieťa sa môže dostať mimo rodičovskej kontroly a zmeniť sa tak pre rodičov na nočnú moru. Napríklad, že sa učí, že homosexualita je pre deti prijateľná ako alternatívny životný štýl. Táto morálna korupcia detí vedie neskôr k úchylnému správaniu a to najmä i preto, že sú učení, že ich rodičovská morálka je klamstvo a môžu sa, ak chcú, vzbúriť proti rodičom. Rané vplyvy sú tiež tie, ktoré obhajujú média, v ktorých sa oslavuje nemravnosť a násilie. Každé dieťa, ktoré sa učí v ranom veku, že Boh neexistuje a ani žiadna morálka a nie je nikto, kto by reagoval na jeho správanie, skončí to u neho vytvorením jeho vlastných pravidiel. Postoj „rob, čo chceš“, je bezbožný a môže viesť k čomukoľvek, dokonca aj k vražde.

7. Základný osobnostný typ – dokonca už v detstve vidíme rôzne typy osobností. Niektoré deti sú viac agresívné a dominantné,  iné sú viac plaché a pasívne. K vedeniu  detí a k rozvoju ich správnych  sociálnych  zručností so zvýraznením každej ich silnej stránky je potrebná disciplína a pozitívne vedenie. Ak je nedostatok disciplíny, dieťa sa môže vyvíjať  smerom, ktorý je viac orientovaný na seba alebo je viac seba -deštruktívny. Dieťa nazývame pre túto príčinu „pokazeným“. Ak je základný osobnostný typ spojený so zlým životným štýlom, ak sa vyskytne problém, nebude mať dostatok požadovaných  sociálnych zručností,  použije jeho vlastné názory na uskutočnenie  vecí.
Poznámka: Agresívny typ nositeľa  Jezabel zvyčajne prichádza z 1., 2. a 4.  Viac záľudný, očarujúci nositeľ ducha Jezabel zvyčajne prichádza z popisu 3 a 5.

Typická otázka na motívy nositeľa ducha Jezabel :
Myslíš si, že nositeľ ducha Jezabel vie, že je nositeľom tohto ducha?
Prečo by mal niekto skutočne vstupoval do všetkých problémov aby ubližoval iným ľuďom? To je oblasť, ktorej nerozumiem. Ako sa v skutočnosti niekto  posadí a spolčí sa  s niekým, len  preto, aby zraňoval ľudí a potom mal z toho dobrý pocit…
Alebo je toto seba-deštruktívne správanie súčasťou Jezabel, aby sa mohla cítiť chorá a potom je „skutočnou“ obeťou?
Odpovede:
áno, vie …… .ale sa nestará ……
to čo chce, je oveľa dôležitejšie …
ako vyrastala, pravdepodobne mala veľa bojov s inými dievčatami, ktorí jej dávali poznať, čím bola … bolo množstvo pomenovaní … ..tak sa naučila, ako nad nimi zvíťaziť.
Nestará sa o to, či zničí … . vidí  inú osobu, ako neúspešnú na základe jej nedostatkov … a ona je úspešná, pretože má silné stránky … voči nej, je to chyba iných osôb, že je zranená. Ak by neboli takí smoliari, nestali by sa zranení
Teraz, keď o nej máme poznatky, tak ako môžeme pomôcť  duši, ktorá je poviazaná a oslobodiť ju?

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/the-roots-of-jezebel/
 

Comments are closed.