Svědectví bývalé čarodějnice – Varování před knihami Harry Potter

Od napsání tohoto svědectví uplynulo několik let, během kterých J.K. Rowlingová napsala další tři díly do této série (z čehož ta poslední se skládá ze dvou částí). Je to velice smutné. Kromě toho vznikly filmy a počítačové hry. Yahuveh nás, skrze Své Prorocké Slovo varuje, abychom jsme tyto filmy nesledovali, my, ani naše děti.

Varuje nás, před duchem vzpoury, který vstoupí do našich dětí, když se budou na tyto filmy dívat.

Musíme si také pamatovat, že nám Yahuveh dal Svého Syna YAHUSHUA (Ježíše). Jenom v Něm je Spasení a Vysvobození. Jestliže cítíš, že potřebuješ pomoc a nemáš blízko sebe zbožného pastora nebo bratra/sestru, můžeš volat k Bohu YAHUVEH kdekoliv jsi. On vyslyší tvé modlitby a vysvobodí tě, tak jako to udělat pro mě, když jsem to potřebovala. Pokud jsi skutečným Božím dítětem – (zkoumáš svoje srdce) a usiluješ o to, žít svatý život, můžeš volat ke Jménu YAHUSHUA. Také můžeš vzít autoritu na jakýmkoliv zlým duchem, který tě sužuje. Na závěr si pamatuj, že účast na Večeři Páně, je tou nejsilnější zbraní proti nepříteli. Tu můžeš dělat doma sám, ve skupince věřících nebo s bohabojným manželem/manželkou. Pokud by jste se chtěli dozvědět více na toto téma, prosím navštivte www.amightywind.com, kde můžete nalézt i toto svědectví.

Comments are closed.