Nebezpečenstvá Jogy

Steven Bancarz – bývalý new ager, ktorý odhaľuje duchovné nebezpečenstvá spojené s jogou.

Steven Bancarz

Zmyslom jogy nie je fyzické cvičenie, ale duchovný podvod ktorý môže mať pre človeka veľmi vážne negatívne dôsledky. Akonáhle sa človek dostáva do alternatívneho stavu vedomia, otvára sa tak duchovnej ríši a duchovnému posadnutiu.

Zdroj YouTube

Comments are closed.