Nebezpečné symboly

Nebezpečné symboly – pro tvoji víru a duchovní identitu

PENTAGRAM
tento symbol používají okultní skupiny, je pro ně vlastně zjednodušenou kozlí hlavou. Bývají na něm konány rituály, umožňuje tedy přivolávat zlé duchy.

KOZLÍ HLAVA
jeden ze symbolů vysmívání se oběti Krista – Beránka, který byl obětován za hříchy lidstva.

KELTSKÝ KŘÍŽ
odvozuje se z pohanských kultů. Symbolizuje most do jiného světa, do vyšší energie a poznání.

NERONŮV KŘÍŽ
v okultismu je znamením potupení křesťanství, je to pohanské znamení černé magie. V satanismu se používá během sloužení černých mší.

PRSTEN ATLANTŮ
jeden ze způsobů působení zla, zotročení a odvratu od Ježíše, jediného lékaře a obránce člověka.

MOTÝL
motýl je vlastním symbolem stoupenců New Age.

OBRÁCENÁ PĚTICÍPÁ HVĚZDA
oba horní rohy znamenají království Lucifera, dva rohy dolů znamenají, že člověk je bohem. Některé hudební skupiny přijaly tyto symboly jako záruku úspěchu.

JEDNOROŽEC
Symbol sexuální svobody: lesbické a homosexuální vztahy, skupinový sex atd.

SKARABEUS
brouk hovnivál, který byl ve starém Egyptě symbolem reinkarnace. Je to zároveň symbol Belzebuba.

UDJAT
vševidoucí (Horusovo) oko. Symbol přináležitosti k vládci pekla Luciferovi.

PROPLETENÁ STUHA
symbol neomezeného spojení s mocnostmi vesmíru; dokonalý, nepřerušitelný a nepopiratelný svazek.

ANARCHIE
symbol anarchistických organizací, v okultismu je to znamení chaosu.

JIN-JANG
označuje rovnováhu protichůdných sil: negativních a pozitivních. Pochází z východní spirituality. Bílé pole znamená dobro, černé pole zlo.

STROM ŠTĚSTÍ
talisman: předmět nebo znamení zprostředkující magické a démonické síly, které mají nositeli zaručit štěstí. Nošení znamení a víra v moc stromu štěstí je pověra, a tím i modloslužba odporující prvnímu Božímu přikázání.

SATANISTICKÝ KŘÍŽ
starověký římský symbol vysmívající se významu křesťanství a božství pravého Boha.

LOMENÉ S
znamená „ničitele“. Nosili ho členové nacistických komand, kteří rozsévali hrůzu smrti.

FENG-ŠUEJ
je symbolem pravidel rozmísťování a výběru předmětů spojených s virgulemi, jasnovidectvím a fetišismem, čímž jsou v hlubokém rozporu s křesťanským postojem.

ZLÉ NÁBOŽENSTVÍ
„Bad religion!“ nebo též „Křesťanům zakázáno!“

SVASTIKA
zlámaný kříž. Starogermánský symbol ohně. Používal ho hitlerovský nacismus – bylznamením jeho ideologie.

Zdroj: http://radioniepokalanow.pl/zagrozenia-duchowe-niebezpieczne-znaki/

Comments are closed.