Noam Chomsky: 10 způsobů manipulace s masami

Metoda číslo 5: oslovte lidi jako malé děti

Většina propagandistických projevů zaměřených na širokou veřejnost používá takové argumenty, postavy, slova a intonaci, jako bychom mluvili o žácích školního věku s vývojovými zpožděními nebo mentálně postiženými jedinci.
Čím intenzivněji se někdo snaží posluchače uvést v omyl, tím více se snaží používat infantilní obraty řeči. Proč? Pokud někdo osloví osobu, jako by jí bylo 12 let nebo méně, pak z důvodu předvídatelnosti, reakce nebo reakce této osoby s určitou pravděpodobností nedojde ani k žádnému kritickému posouzení, které je typické pro děti ve věku do 12 let .
Pre-naivní uvažování a obyčejné pravdy zakotvené v politických projevech jsou určeny k vnímání široké veřejnosti, na kterou jsou již popsané metody manipulace s jejím vědomím aplikovány.

Metoda číslo 6: zaměřte se na emoce v mnohem větší míře než na myšlenky

Dopad na emoce je klasická technika neurolingvistického programování zaměřená na blokování schopnosti lidí racionální analýzy a nakonec na schopnost kriticky interpretovat, co se děje.
Na druhé straně použití emocionálního faktoru vám umožňuje otevřít dveře do podvědomí, abyste tam mohli vštípit myšlenky, touhy, obavy, obavy, nátlaky nebo udržitelné vzorce chování. Kouzla o tom, jak krutý terorismus, jak nespravedlivá vláda, jak hlad a ponížený trpí, nechávají v zákulisí skutečné příčiny toho, co se děje. Emoce jsou nepřítelem logiky.

Metoda číslo 7: udržovat lidi v nevědomosti a kultivovat průměrnost

Zajistit, aby lidé nebyli schopni porozumět technikám a metodám používaným k jejich ovládání a podřídit je jejich vůli. Kvalita vzdělání poskytovaného nižším sociálním třídám by měla být co nejmenší a průměrná, aby nevědomost oddělující nižší sociální třídy od vyšších pozic zůstala na úrovni, kterou nižší třídy nemohou překonat.

Comments are closed.