Začal sa veľký duchovný boj

Bývalý exorcista o Piotr Glas hovorí o duchovných bojoch súčasnosti

Comments are closed.