Noam Chomsky: 10 způsobů manipulace s masami

Metoda číslo 8: povzbuzujte občany k obdivování průměrnosti
Představte do populace myšlenku, že je módní být hloupý, vulgární a chovaný. Tato metoda je nerozlučitelná s předchozí metodou, protože vše, co je v moderním světě průměrné, se objevuje ve velkém množství v jakékoli sociální oblasti – od náboženství a vědy po umění a politiku.
Skandály, zlaté stránky, čarodějnictví a magie, pochybné humorné a populistické akce – to vše dobré pro jeden cíl – zabránit lidem v tom, aby měli příležitost rozšířit své vědomí do obrovských rozměrů skutečného světa.

Metoda číslo 9: zvýší se pocit viny

Aby člověk věřil, že pouze on je vinen za své vlastní neštěstí, ke kterým dochází v důsledku nedostatku jeho duševních schopností, schopností nebo úsilí. Výsledkem je, že místo toho, aby se vzbouřil proti ekonomickému systému, se člověk začne angažovat v sebeobtěžování, obviňovat se ze všeho, což způsobuje depresivní stav, který mimo jiné vede k nečinnosti.
A bez akce nemůže být řeč o žádné revoluci! Politici i vědci (zejména psychoterapeuti) a náboženská čísla používají dostatečně efektivní doktríny, aby dosáhli efektu sebepoznačení pacientů a hejn, aby mohli řídit své zájmy potvrzující život a směřovat akce správným směrem.

Metoda číslo 10: vědět více o lidech než o sobě

Během posledních 50 let vedl pokrok ve vývoji vědy k vytvoření stále se prohlubující propasti mezi znalostmi obyčejných lidí a informacemi, které vládnoucí třídy vlastní a používají.
Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii má „systém“ k dispozici pokročilé znalosti o člověku, a to jak v oblasti fyziologie, tak psychiky. Systém se dokázal naučit více o obyčejném člověku, než o sobě ví. To znamená, že ve většině případů má systém větší moc a větší kontrolu nad lidmi než oni.

Prevzaté z: https://mycdei.com/5316-noam-chomsky-10-ways-to-manipulate-the-masses.html

Comments are closed.