Noam Chomsky: 10 způsobů manipulace s masami

Metoda číslo 2: vytvářet problémy a poté nabízet jejich řešení

Tato metoda se také nazývá „řešení-řešení-řešení“. To vytváří problém, jakýsi druh „situace“, který má vyvolat určitou reakci mezi obyvatelstvem, takže sám vyžaduje přijetí opatření, která jsou nezbytná pro vládnoucí kruhy. Například umožnit uvolnění spirály násilí ve městech nebo organizovat krvavé teroristické činy tak, aby občané požadovali přijetí zákonů na posílení bezpečnostních opatření a provádění politik, které porušují občanské svobody.
Nebo způsobte, že nějaká hospodářská, teroristická nebo člověkem způsobená krize nutí lidi v jejich myslích k tomu, aby přijali opatření k odstranění jejích důsledků, byť v rozporu se svými sociálními právy, jako „nezbytné zlo“. Musíte však pochopit, že samotné krize se nenarodí.

Metoda číslo 3: postupné sladění

K dosažení jakéhokoli nepopulárního opatření stačí zavést ho postupně každý den, rok co rok. Tímto způsobem byly v 80. a 90. letech minulého století celosvětově zavedeny zásadně nové sociálně-ekonomické podmínky (neoliberalismus).
Minimalizace státních funkcí, privatizace, nejistota, nestabilita, masová nezaměstnanost, mzdy, které již neposkytují slušný život. Pokud by se to všechno stalo současně, jistě by to vedlo k revoluci.
Metoda číslo 4: odklad provedení
Dalším způsobem, jak prosadit nepopulární rozhodnutí, je představit jej jako „bolestivé a nezbytné“ a získat v tuto chvíli souhlas občanů s jeho prováděním v budoucnosti. Je mnohem snazší přijmout jakoukoli oběť v budoucnosti než v současnosti.
Za prvé, protože se to nestane okamžitě. Za druhé, protože většina lidí je vždy nakloněna ctít naivní naděje, že „zítra se všechno změní k lepšímu“ a že obětem, které jsou od něj požadovány, se lze vyhnout. To dává občanům více času, aby si zvykli na myšlenku změny a pokorně je přijali, až přijde čas.

Comments are closed.