• Tematické bloky

Máš peknú priateľku/priateľa? Máš však iba problémy? Jezabel charakter vzoru Peter Pan

Charakteristika nevyzretej formy ducha Jezabel, nevyvinutá, avšak i tak je stále veľkým problémom. Má mentalitu mladistvého. Nositelia tejto formy sú priateľskí, dobrodružní, hľadajúci zábavu a neplechy, pričom však porušujú spoločenské pravidlá, chcú niečo dosiahnuť, hľadajúci vzrušenie, majú radi výzvy, robia veci, aby zistili, či partner je ochotný s nimi zostať.

Spoločensky sú veľmi príjemní, ale ich akcie môžu odrážať vzburu proti osvedčeným tradičným hodnotám. Neškodia úmyselne, majú však tendenciu búriť sa a klamať. Takýto spôsob správania spôsobuje deštrukciu a to i prostredníctvom porušovania spoločenských noriem a pravidiel.

Sú nezodpovední, neuznávajú omyly, stávajú sa bezstarostnými, neopatrnými, následne na to môžu začať veľa riskovať a to najmä vykonávaním krádeží. Môžu hovoriť pravdu, ale ak to uznajú za vhodné,  klamú: „Úprimný klamár“. Úprimne uveria i tomu, čo povedia, mysliac si, že je to to najlepšie, čo povedali a tak si to i odôvodnia.

Úprimnosť je motivovaná praktickými dôvodmi. Pri klamaní môžu mať veľmi úprimný výraz na tvári. Pri tom sa môžu tváriť veľmi milo. Majú zlý úsudok, sú  impulzívni. Môžu sa stať nezávislými. Od  času, kedy začnú robiť veľa chýb, majú potrebu byť závislýí na druhých, aby tak vyvážili svoje vlastné chyby. To je pre nich výhodné, pričom však tlačia na danú osobu, a tak ju zaťažujú.

Majú silnú fantáziu. Sú nereálni a rojkovia – budú sa snažiť utiecť z problémov a „začať nový život“ s niekým, kto vôbec nemusí vôbec vedieť o ich  problémoch. Týmto spojením túžia po dobrom živote s druhými ľuďmi a chcú byť nimi i prijatí.

 Drží sa postoja „účel svätí prostriedky“ – napríklad-  krádež je v poriadku, ak je na to dobrý dôvod. Klamstvo je v poriadku, ak to zapôsobí na potenciálneho partnera. Podvádzanie je v poriadku, ak bude treba zabezpečiť niečo viac, ako sú schopní, napríklad:

  1. klamstvo: Zlé rozhodnutia ovplyvňujú práva a príležitosti iných, neberú v úvahu dôsledky svojich rozhodnutí, najmä to, ako ovplyvní  ich okolie. Napríklad, neopatrnou jazdou končiacou nehodou, zničenie „iba rodinného auta“. Nehľadia, že sa už nedá autom dostať do prace, školy, atď., kriminálne alebo neslušné správanie poškodzuje povesť rodiny
  2. berú drogy, prípadne kradnú, po prichytení políciou rodina trpí – musí uhradiť právnika, sú bez príjmu prípadne peniaze musia poskytnúť inej osobe.
  3. plytvanie spoločných peňazí, nepodieľajú sa na spoločných nákladoch.
  4. jazda pod vplyvom alkoholu – môžu spôsobiť nehodu a niekoho zabiť
  5. vzatie vodičského preukazu za porušovanie predpisov. Spôsobuje záťaž iným. Táto osoba sa môže taktiež pokúsiť šoférovať i bez vodičského preukazu (po jeho zadržaní).
  6. majú výdavky cez kreditné karty, prípadne spôsobuje ďalšie náklady s vedomím, že nemajú žiadny iný spôsob, ako ich zaplatiť. Nechávajú iných prevziať zodpovednosť za ich spoločné povinnosti.
  7. zanechávajú deti do starostlivosti druhých, zanevrú na ne, stávajú sa prostitútkami, exotickými tanečnicami, alebo žijú bezdetný život.

 Majú slabé sebaovládanie – robia iba to, čo chcú robiť, aj keď vedia, že to je zlé. Nehľadia na svoje svedomie, žijú bez výčitiek svedomia. Nepoúčajú sa z chýb – „Opakovaný páchateľ“. Opakujú chyby, čo iným spôsobuje ďalšie neodôvodnené problémy. Je to ako „jednoducho nechápem to“, ich správanie nie je prepojené s jeho následkami, neuvedomujúc si, že je naozaj zlé.

Zo začiatku budú popierať obvinenia, následne sa môžu priznať, ospravedlňovať, ale v skutočnosti to nie je v ich mozgu zaregistrované ako niečo zlé. Odídu tak nenapravení a pri následnej príležitosti to môžu zopakovať znovu. Skôr sa budú vyhovárať, akoby si priznali ich zlé činy. Môžu ohroziť svoje okolie. Môžu tajiť kriminálne správanie u potenciálneho partnera,  taktiež obmedzenia a problémy, ktoré z toho vyplývajú. Môže to ovplyvniť negatívne ich financie, úvery, spoločenské postavenie, plnenie úloh alebo premeškanie výziev.

Promiskuitné správanie začína už v ranom veku. Nevidí na tom nič nemorálne, môžu byť náboženskí, avšak iba odrážajú spiritualitu iných osôb. Svoju spiritualitu neprežívajú do hĺbky. Nemôžu mať tak skutočný vzťah s Bohom, vyjadria iba vieru nejakého druhu. Vyjadrujúca viera môže byť pre nich užitočná zapôsobením na okolie. Vyjadrená viera a náboženstvo pre nich je niečo, čo „robíte.“ V skutočnosti to však nezmení ich život. Vedia používať „správne“ slová. Ak ich odmietnete, preorientujú na inú osobu, ktorá s nimi súcití a začnú s ňou žiť nový život.

Ako s nimi jednať

Nechcú sa meniť. Zvyčajne iba veľmi veľa významných udalostí – šokov ich začne meniť a to iba v tom zmysle, že dovolia, aby ich správanie bolo viac pod kontrolou a viac zodpovedné. Avšak i po šokoch, trestoch, sa môžu dostať znova do starých koľají a znova môžu opakovať ich zlé správanie.

Na iniciovanie ich zmeny by musela  nastať iba veľmi tvrdá reakcia na každé ich zlé správanie a to nielen iba jedinej osoby, ktorá s nimi  spolupracuje, ale osoby, ktorá má na to i vnútorný potenciál. Ak zotrváte s nimi, buďte pripravený na život plný strát, zmeškaných príležitosti a ľútosti. Kompenzovanie ich chýb vysušuje citovo, finančne, spoločensky, fyzicky i duchovne. Pokiaľ s nimi ukončíte vzťah, môže to byť zraňujúce, ale vaša budúcnosť s môže zmeniť k lepšiemu.

Modlite sa za ich a aj vaše oslobodenie. Len Boh môže zmeniť človeka zvnútra. Skúste duchovné poradenstvo. Bežne však tieto osoby odmietajú tento spôsob. Ak je daná osoba je ešte dieťaťom, vy rodičom, doporučujeme zaviesť disciplínu, dajúc im tak silné morálne vedenie.

            Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/2008/04/11/the-peter-pan-jezebel/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate