Prečo vytrvať v modlitbe?

Každý potrebuje nádej.
Ak sa za niekoho modlíte a je to horšie ako pred modlitbou, znamená to, že je to veľmi dobrá modlitba.
Je to modlitba, ktorá už bola vypočutá pred Božím trónom, ale diabol je taký nahnevaný, že jeho démoni sú tak zlostní, že urobia čokoľvek, aby vás odradili od modlitby a boja za tohto konkrétneho človeka.
Takže vás odradia tým, že Vám ukazujú, že keď sa začnete modliť, je to horšie, ako to bolo, keď ste sa nemodlili.
Stále náročnejšie a zložitejšie je, že keď sa  viac a viac modlíte, dostáva sa Vám viac a viac pokánia.

Comments are closed.