Zo smrti k životu

Videozáznam z novembrového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Zo smrti k životu, „od hriechu ku svätosti“

Comments are closed.