Myšlienky nenávisti v sebe majú smrť

Otec Ľuboslav Petričko pôsobil ako exorcista Košickej eparchie od roku 2008 až 2020. V našej relácii sme sa ho tentokrát opýtali na neustále trvajúcu nenávisť medzi ľuďmi.
Zdroj: https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=9

Comments are closed.