Spôsoby práce ducha Jezabel

Uvádzam 11 špecifických čŕt, ktoré som rozpoznal na nositeľovi tohto ducha, ktorý sa v ňom usadil. Tento typ ducha sa rád hrá v každom čase v ktorom sa nachádza a v kom sa nachádza.

Hlavné špecifické črty ducha Jezabel

 1. Démonické osobnostné črty Jezabel 
 2. Analógia pavučiny
 3. Na hostiteľovi je charizmatický druh energie
 4. Rád sa napojí na bystrých, inteligentných a atraktívnych ľudí
 5. Vždy sa bude snažiť byť centrom pozornosti
 6. Snaží sa začleniť, útočiť a rozložiť všetko
 7. Bude útočiť na každého vo vedúcej pozícií
 8. Pracuje v tandeme s posmešným duchom (duchom irónie)
 9. Obzvlášť útočí na prorokov, modlitebníkov a proti použitiu duchovných zbraní
 10. Príležitostne sa vystaví na fotografií hostiteľa
 11. Hostiteľ obyčajne netuší, že je nositeľom tohto ducha

        Stručne rozoberiem  každú črtu, ktorú môžeme pozorovať na nositeľovi tohto ducha. Je dobré, aby ste videli, akým spôsobom sa pokúsi postaviť sa proti vám a zraziť vás z pozície.

Démonické osobnostné črty ducha Jezabel

        Začnem najskôr s týmito reálnymi črtami démona, takže budete mať postupne všetky z uvedených informácii na začiatku jasne na očiach. Zoznam týchto  charakteristických čŕt je nižšie. Duch Jezabel sa pokúsi napadnúť a dostať do človeka a následné jeho pôsobenie sa prejaví cez tieto črty. Bolo vždy udivujúce počas mnohých rokov pozorovania, že tento duch infikoval a ovládol veľmi flexibilných  a inteligentných ľudí. Niektorí z týchto ľudí  povedia a urobia aj tie najhoršie vecí. Pritom si to ešte  logicky odôvodnia a myslia si, ako to perfektne odôvodnili s tým, prečo robia to, čo robia. Tento duch nechá hrať týchto ľudí ako podvodníkov, ako deti na povrázku, s deťmi vzorovo pôsobiacimi ako samotný duch Jezabel.

        Prehľad niektorých osobnostných čŕt s obhliadnutím sa na osobu, ktorá pôsobí dosť často pod touto zlou démonickou silou:

 1. Čisté zlo a nenávisť
 2. Ohavný
 3. Maximálne pyšný
 4. Obzvlášť žiadostivý a príťažlivý
 5. Obzvlášť sebecký a narcistický
 6. Vždy sa usilujúci byť v centre pozornosti
 7. Veľmi odsudzujúci, kritický, bohurovný a ponižujúci
 8. Nadmieru náročný a manipuláčný
 9. Chladný, bezcitný, líškajúci sa, vypočítavý
 10. Veľmi útočný a konfrontačný
 11. Veľmi dobrý v klamaní a podvádzaní
 12. Nemôže vystáť akýkoľvek typ konštruktívnej kritiky
 13. Odmieta všetkých prorokov, modlitbu, a všetko čo súvisí s Duchovnými zbraňami
 14. Poskytuje falošné proroctvá, vízie a sny

        Tento duch pôsobí v maximálnej pýche. Výsledkom toho je, že sa pokúsi nainfikovať nositeľa  rovnakým druhom  pýchy. Ako sa to stane, hostiteľ nie schopný od nikoho prijať žiaden typ konštruktívnej kritiky. Hostiteľ sa usiluje o svoj trón a musí sa stať  centrom úplnej pozornosti. Všetko bude teraz iba o ňom samotnom. Nebude taktiež byť schopný viac vytvoriť spojenie s niekým, pretože sa stal úplne sebestačným v jeho vlastnom  rastúcom egu.

Pravých priateľov, ktorých bude mať, sú ľudia, ktorí sa chytili do jeho siete klamstiev a lží, z ktorých sa stanú jeho nepremýšľajúci  stúpenci. Títo ľudia nechajú všetkých pravých priateľov odísť, pretože nikto z nich  nechce byť v okolí takéhoto druhu zla, negatívnej sily a deštruktívnych  osobnostných charakteristík.  Skôr či neskôr sa stane, že táto osoba spadne a padá a rovnako stráca všetko, čo je okolo nej. Všetko sa to deje vzhľadom k tomu, že tento typ zlého ducha zaujal v osobe prvé miesto a  slepo ju nasleduje, jeho vedenie urobiť všetko, čo chce, aby urobila.

Videl som doslovne tohto ducha ovládať ľudí až na pokraj útesu, kam sa dostali, stratiac všetko. Boli až tak zaslepení a nevidomí, že nevideli to, čo sa v skutočnosti v pozadí udialo na scéne duchovného sveta. Je majstrom v nastavení vlaku zničenia a organizovania diania u jednotlivcov, služieb, zborov a spoločností.

A to je dôvodom, prečo by každý samostatný zbor, cirkev mal vyučovať svojich členov základom duchovného boja v Pánovi tak, aby mali znalosti, ako bojovať proti tomuto zlému duchu. Rovnako Pán nás taktiež primerane varoval, keď nám povedal v Jeho Slove, že bez Jeho poznania jeho ľudia padnú do zajatia a zahynú.

 1. Pavúčia  sieť  podobnosti

        V nositeľovi sa bude sa tento duch spočiatku pohybovať a pracovať na tom, čomu hovorím pavúčia  sieť  podobnosti. Rovnako ako pavúk vytvára sieť pre svoju korisť, aby sa chytila do pasce, bude duch Jezabel začínať presne takýmto spôsobom, akonáhle sa presťahuje do konkrétneho prostredia, aby sa tam pokúsil pracovať. Títo ľudia veľmi dobre hrajú hry na dobrého a zlého policajta. Vždy začína hru na dobrého policajta. Budú sa  spočiatku zdať, že si vedia dobre počínať. Vedia, ako viesť reči.

Budú poznať  Písmo dostatočne dobre, aby mohli zapôsobiť a každý z nich má vysokú úroveň duchovného vývoja. Vedia, ako „hladkať“ ľudí a používať falošné lichôtky, aby si najskôr nadobudli  ich priazeň, aby mohol následne zatlačiť do nich svoje pazúry. A skôr, ako by sa nazdali, sú chytení v ich sieti. A potom, čo ste sa pohodlne usadili v ich  sieti cez falošné lichôtky a podvod, potom začne na vás útočiť a pokúsi sa vás roztrhať na kúsky.

 1. Hostiteľ má charizmatický typ energie

        Ďalšia vec, ktorá pomáha týmto ľudom nalákať nič netušiacich ľudí do ich sietí, je množstvo charizmatickej energie, s ktorou akoby sa o nich starali. Pri prvom stretnutí s týmto typom ľudí, budete cítiť akoby z nich vychádzal určitý druh energie a budete vás k nim niečo veľmi silno priťahovať. Budete sa cítiť ako nočná mora, priťahovaná smerom k otvorenému ohňu. Tento charizmatický typ energie vyžarujúci z nich bude mať významnú príťažlivú silu voči vám.

        Spočiatku si môžete myslieť, že je to prítomnosť Ducha Svätého v nich, pretože to bude vyznievať tak dobre, akoby boli veľmi duchovní a kráčajúci v blízkosti Boha. Spomínam si, keď som prvýkrát spozoroval tento typ príťažlivej sily v týchto ľuďoch, zostal som prekvapený, že zlý duch môže vysielať  takýto druh energie z človeka. Mohli by ste si myslieť, že ak zlý duch je na niekoho napojený, budete  ním úplne odmietaný a odpudzovaný. Nemysleli by ste si, že  démoni by mohli mať tento druh príťažlivej sily v ich prirodzenosti  a že by mohli ňou pôsobiť cez svojho hostiteľa. Ale niektorí z týchto zlých duchov to tak robia a duch Jezabel má taktiež tento druh zvodnej, príťažlivej  sily v sebe a pôsobí s touto príťažlivou silou cez človeka, v ktorom prebýva.

        To je príčina toho, prečo tento duch je tak úspešný v priebehu mnohých rokov v ničení jednotlivcov, cirkví, manželstiev a dobrých priateľstiev. A to všetko preto, že má schopnosť vtiahnuť ľudí do svojich dobre pospletaných sietí. Skôr, než to človek zistí alebo si to uvedomí do čoho bol zapletený,  nachádza sa razom osoba v útoku na ňu, ktorý ju dokonca zabije alebo sa ju pokúsi vyradiť zo služby, do ktorej ju Boh povolal.

 1. Rád sa napojí na bystrých, inteligentných a atraktívnych ľudí

        Výsledkom veľmi príťažlivej a vysokej energie démonickej prirodzenosti, duch Jezabel ak môže, tak sa rád napojí na bystrých, inteligentných a atraktívnych ľudí. Niežeby sa nepokúšal pripojiť aj na menej atraktívnu osobu, ale má tak oveľa väčší úspech v tom, čo chce dosiahnuť, ak nájde fyzicky atraktívny osobu, ako to bude vysvetlené nižšie. Pozoroval som to na 5 prípadoch, štyri boli ženy a jeden bol muž. A v každom prípade, každý jeden z týchto ľudí boli bystrí, inteligentní a veľmi atraktívni ľudia. Domnievam sa, že dôvod, prečo sa tento duch rád zameriava na takéto typy ľudí je preto, že chce mať plnú kontrolu nad všetkým. Chce byť ako kráľovná Jezabel. Chce mať trón iba pre seba a nechce sa oň deliť s nikým iným.

        V dôsledku toho sa zameriava na osobnosti, ktoré mu pomôžu vystúpiť na vrchol v akomkoľvek prostredí, v ktorom sa snaží pôsobiť. V manželstve, ak žena je nositeľom tohto ducha, bude sa snažiť uchvátiť autoritu svojho manžela ako hlava domácnosti a pokúsi sa ho úplne nahradiť ako duchovného vodcu domácnosti.

        Ak tento duch pôsobí uprostred modlitebnej skupiny, bude sa snažiť a vypracovať  si svoju cestu na vrchol tak, aby sa stal novým vodcom modlitebnej skupiny. Pokiaľ je tento duch pôsobí vo vnútri samotnej Cirkvi, bude sa snažiť  vypracovať si svoju cestu na vrchol tak, aby sa stal pravou rukou pastora, a odtiaľ na neho začne útočiť, aby ho mohol úplne vyradiť z činnosti a poslania do neho vloženého Bohom.

        Videli ste, čo urobila  Dalila so Samsonom. Verím, že tam bola práve možnosť, že Dalila mohla mať tohto démona, pôsobiaceho v nej. Prostredníctvom jej veľmi zvodného pôvabu a príťažlivosti, úplne zničila muža, ktorý mal  asi najväčšiu fyzickú silu pomazania od Pána, akú kto kedy mal. Urobila to čistou démonickou silou zvádzania. To je príčinou toho, prečo je tento druh démona tak smrtiaci, pretože vie, ako používať zvádzanie, najmä sexuálne, aby zviedol na jeho cestu a potom nakoniec zničil osobu alebo službu na ktorú sa zameral.

Ako všetci vieme, mnoho mužov  sa dá ľahko zlákať krásnymi ženami do nezákonných vzťahov. Veľa žien používa spôsoby, ktorými vedia, ako  zlákať muža a omotať si ho okolo svojho malíčka. Som si istý, že ste taktiež spozorovali tento fenomén, ktorý sa  vyskytuje vždy znova a  odznova. Sex je veľmi silná zbraň. Tento druh démona sa bude vždy snažiť používať ho, kedykoľvek to bude možné. To je príčinou toho, prečo sa rád napojí na atraktívnych ľudí, kedykoľvek je to možné, pretože vie, že môže použiť fyzickú atraktivitu danej osoby k tomu, aby vlákal ľudí do svojej siete.

        Myslíte si, že by sme sa už mohli všetci poučiť z minulosti, vzhľadom k tomu, že už toľko ľudí bolo zničených týmto druhom zvodnej hry, pretože sa jedná o stále rovnakú hru, hrajúcu znova a znova v priebehu stáročí týmto druhom démonov. Mnoho ľudí sa však nikdy nepoučí z minulosti a rovnako ako aj v minulosti, tak aj teraz vpadne do tejto hry, ako sa to dialo i pred mnohými rokmi.

        Keď skombinujete silu, ktorú tento duch musí vyžarovať ako príťažlivý, charizmatický typ energie s osobou, na ktorú sa potom napojí a ktorá je prirodzene atraktívna, bystrá a inteligentná. Výsledkom je, že dostaneme veľmi smrtiacu kombináciu, s ktorou tento duch môže pôsobiť na dosiahnutie svojho konečného cieľa. Jeho cieľom je získať úplnú kontrolu. Potom môže pracovať na zhodení a úplnom zničení buď osoby, manželstva, cirkvi, služby, priateľstva, firmy alebo vlády.

 1. Bude sa vždy usilovať byť stredobodom pozornosti

        Potom, čo sa tento duch zakorenil v svojom novom životnom prostredí, chce  začať pôsobiť. Ďalšia vec, ktorú urobí, keď vás zláka do svojej siete hraním úlohy dobrého policajta je, že začne vždy byť  stredobodom pozornosti. A to je čas, kedy môžete naozaj vidieť pôsobiť tohto ducha v aktuálnej situácií. Všetci máme prirodzenú potrebu a túžbu po láske a pozornosti. Všetci potrebujeme správne povzbudenie a pozornosť a to nielen od našich rodičov, v prostredí, v ktorom sme vyrastali, ale aj od všetkých našich priateľov a blízkych, medzi ktorými sme dospeli, kde si všetci navzájom pomáhame udržať našu hladinu sebavedomia a úcty. Démon bude robiť všetko pre to, čo je v jeho silách, aby sa hostiteľ  snažil byť vždy stredobodom pozornosti, s konečným cieľom v mysli, aby sa dostal na vrchol v akomkoľvek prostredí, kde pôsobí.

        Odkedy  tento typ ľudí má zvyčajne charizmatický druh energie prúdiac a pôsobiac skrze nich. Vychádza z tohto typu zlého ducha, budú spočiatku veľmi úspešní v práci a dostanú sa tak po rebríku až do prostredia, v ktorom chcú pôsobiť. S týmto druhom démonickej energie pôsobiacej cez nich, spolu s ich prirodzene dobrým vzhľadom a vysokým stupňom inteligencie, títo ľudia budú niekedy môcť ľahko rozprávať a stúpať svojou cestou nahor po rebríku. A akonáhle sa dostanú až na miesto, kde je to pre nich potrebné, tento duch  začne zlomyseľne útočiť a rozkladať všetko, čo mu stojí v ceste.

 1. Bude snažiť začleniť, zaútočiť a rozložiť všetko

        Tento zlý duch má dve skryté poslania:

 1. Snaží sa začleniť
 2. Snaží sa napadnúť, narušiť a zničiť všetko, čo mu stojí v ceste. Jeho cieľom  je totálna smrť a deštrukcia. Jasné a jednoduché.

        Ak chodíte s osobou, ktorá je nositeľom tohto typu zlého ducha, bude sa snažiť Vás presvedčiť, aby ste sa zobrali. Až dokým tak neurobíte, bude sa s vami hrať hru na dobrého policajta, takže Vás môže aj naďalej lákať a vtiahnuť do jeho siete. Ale ako náhle ste sa zobrali, objaví  sa  zlý policajt a to je, akoby vo vašom živote nastalo doslova peklo. Ak ste ženou, ktorá chodila s mužom, ktorý ju fyzicky zneužíval, nebude jej ukazovať svoju pravú tvár, dokiaľ sa nevezmete. Ale ako náhle ste sa vzali, nastal čas, kedy začne skutočné zneužívanie. Po tom, čo vás  dostal a chytil do svojej siete s tým, že touto sieťou je samotné uzavretie manželstva.

        Ak ste muž, ktorý si berie ženu, ktorá je nositeľkou tohto ducha v sebe, bude rozprávať  a robiť všetky správne veci, pokým s ňou chodíte. Ale ako náhle sa s ňou oženíte, to je čas, kedy sa jej tabuľky otočia a začne ísť bezprostredne po vás, snažiť sa roztrhať oboje – vás i manželstvo .

         Tento duch sa snaží preniknúť do prostredia, v ktorom chce pôsobiť. Akonáhle sa tam dostane, zakorení sa a začne útočiť a ničiť jednoducho všetko, čo môže.Tento duch je ako psí útok, pričom bude doslova útočiť na všetko, všetko čo môže, v závislosti na tom, ako hlboko bude jeho hostiteľ spolupracovať s jeho zlými vnuknutiami. Tu je zlomok niektorých z jeho druhov útokov, ktoré môžete očakávať, akonáhle si tento duch získal oporu v určitom prostredí.

A) začne hrať dôležité hry mysle

        Tento duch je veľmi dobrý v hraní hry mysle a vedení hier s ľuďmi. Vie, kde sú vaše slabé miesta a kŕčové žily. Útoky sú tak vždy zamerané na vaše slabiny, takže vás to môže oslabiť a demoralizovať a zraziť vás tak dole. Bude útočiť na úroveň vášho sebavedomia a uznania. Nasleduje to po vašom volaní na Pána.

        Príde to po po vašich špecifických črtách, oboch dobrých i zlých, aby vás presvedčil, že ste ničím a že nikdy nedosiahnete v živote nič dobrého a zmysluplného. Bude sa snažiť presvedčiť vás, že ste šialenec, ktorý je jediný čo má všetky vedomosti a múdrosť.

        Budú sa snažiť, aby ste sa cítili horšie, takže môže zdvihnúť ruku a získať prevahu vo vzťahu tak, že sa stanete ním úplne ovládaný a  závislí na ňom. Skôr než to zistíte, tento druh ducha vás môže vrhnúť do depresie, spôsobiť zmätok a nerozhodnosť. Budete dezorientovaní s pocitom, že ste sa dostali do hmly. Inými slovami, tento zlý duch sa pokúsi vysať  z vás život a roztrhať vás na všetky strany, ako je v jeho silách, aby ste nemohli viac zastávať svoje poslanie, ktoré do vás vložil Boh.

        Sám prorok Eliáš bol tak rozrušený a dostal sa do depresie, ako sa dostal do priameho kontaktu s kráľovnou Jezabel a duchom pôsobiacim v nej. Chcel takmer hodiť uterák do ringu a skončiť, až dokým ho Boh neposilnil prostredníctvom anjela a potom mu dal priame slovo.

        Tento duch je veľmi dobrý v tom, že je veľmi kritický a odsudzujúci a skôr než sa nazdáte, uveríte všetkým jeho klamstvám, ktoré Vám boli hodené do cesty. Nastal čas, kedy je to skutočne potrebné vedieť, kým ste v Kristovi a že nikdy nedovolíte človeku s týmto druhom ducha útočiť na vás a umožniť mu, aby vás zrazil dole, ako to bol skoro urobil s Eliášom. Nech je táto časť Eliášovho príbehu silným poučením pre Vás všetkých v tom, ako ďaleko je tento duch schopný ísť – doslova sa pokúsi ukončiť a zničiť Božie dielo vo vašom živote. Verím, že veľa samovrážd, ktoré vidíme, môžu byť výsledkom  takéhoto pôsobenia na osobu, hry mysle, ktoré pozná a vie ako s nimi hrať. Ak to dokázal s takým veľkým mužom Božieho formátu, ako bol Eliáš, potom bude schopný urobiť to isté i s niektorým z nás.

        Osobne som videl niekoľko mužov v priebehu pár rokov, ako sa premenili v kopu kaše pod ženou, ktoré pôsobili s týmto duchom v nich. A spôsob, akým to bolo vykonané, bola hra mysle, ktoré hrali s mužmi po určitú dobu.

        Stále na nich útočili verbálnymi útokmi, trhali ich sebavedomie, ich sebaúctu a úctu v Boha a to, čo robili vo svojom povolaní. V čase, keď mám spolupracovať s niektorým z týchto mužov, mnoho z nich stratilo svoje volanie v Pánovi kvôli strachu a paranoji, ktorá ich utláčala v dôsledku toho, že umožnili tomuto druhu ducha dostať sa príliš silno na oporný bod ich života a povolania pre Pána.

B) Zapríčiní výrazné rozbroje, sváry, až chaos

        Ďalšia vec, v ktorej je tento duch veľmi dobrý a zapríčiňuje veľa vnútorných bojov, je uštipačnosť a zákerné ohováranie medzi ľuďmi, ktorí sú lovení do jeho siete. Tento druh ducha presne vie, ako spôsobiť veľké nezhody a spory dokonca aj medzi najlepšími priateľmi.

        Pokiaľ tento duch preniká do manželstva, spôsobí, že si začnete ísť všetci navzájom po krku. Deti budú bojovať abnormálne medzi sebou. Každý z manželov bude bojovať s partnerom, rovnako ako aj  s deťmi. Tento duch je hlavný narušiteľ pokoja a to spôsobí všetky druhy zmätkov a problémov v rodine, pokiaľ sa s ním nejedná rýchlo a neodhalí sa.

        Pokiaľ sa tento duch dostane do stredu služby či zboru, pokúsi sa dostať veriacich do sporu každého s každým, takže môže zruinovať  harmóniu a jednotu skupiny alebo cirkvi. To isté platí, ak sa tento duch dostane do centra nejakej spoločnosti alebo korporácie. Bude sa snažiť spôsobiť toľko sváru a nezhody, ako je to len možné, pokúsi sa zničiť  celú divíziu alebo firmu na ktorú je upriamený.

        Som ustarostený, koľko spoločností bolo vyradených z činnosti za mnohé roky ako výsledok deštrukcie tohto ducha pôsobiaceho vo vnútri spoločnosti. Ak vkročíte do takéhoto prostredia, v ktorom tento druh ducha pôsobí na dennom poriadku a nekontrolovane, môžete tam doslova cítiť vo vzduchu negatívnu a despotickú energiu.

 1. Pôjde  po ľuďoch vo vedúcej pozícii

        Ďalšou významným stratégiou tohto duchu je, že pôjde  po tých, ktorí sú v akejkoľvek vedúcej pozícii. To by malo zahŕňať pastorov cirkví, službu s mládežou, vedenie chvál, vedúcich modlitebných skupín a štúdia Biblie, manžela ako hlavu domácnosti, dohľadu a vyššej úrovne manažmentu rôznych firiem a korporácií.

        Ak si muž vezme ženu, ktorá je nositeľom tohto ducha, bude útočiť na autoritu muža, ako hlavy domácnosti a pokúsiť sa získať túto pozíciu pre seba. Ak táto osoba pracuje pre cirkev, bude sa snažiť pôsobiť svojím spôsobom tak, aby sa dostala čo najbližšie k pastorovi a odtiaľ začne pôsobiť, aby ho rovnako zničila ako to urobila  Dalila  so Samsonom.

        Obzvlášť pastori musia byť neustále v strehu voči tomuto druhu démona, pretože stále hľadá spôsob, ako ich zničiť tak, aby mohli byť zrazení úplne a mohli tak zničiť celý zbor. Nemusím vám pripomínať, koľko pastorov stratilo službu počas posledných rokov, pretože sa  dostali do pomeru so ženou, ktorá bola nositeľom tohto ducha. Žiadostivosť  a cudzoložstvo zničilo príliš veľa dobrých Božích mužov v priebehu rokov a to všetko preto, že spadli pod zvodné čaro tohto zlého ducha. Pokiaľ sa tento duch vklieni do modlitebnej  skupiny alebo študijného krúžku Biblie, bude sa snažiť jeho spôsobom dostať na vrchol skupiny, tak aby sa stal vodcom skupiny. Akonáhle je novým vodcom, začne útočiť tak, že úplne zničí skupinu s falošným učením, falošnými proroctvami, šírením falošnej informácií o iných ľuďoch v skupine, čo spôsobí rozkol medzi ľuďmi v skupine a popritom sa snaží otráviť ľudí v skupinke proti komukoľvek, kto je v predstavenstve  cirkvi.

        Dôvodom, prečo tento duch chce prevziať akýkoľvek typ vedúcej pozície je, že chce mať vedúcu pozíciu pre seba. A ak nemôže pozíciu dostať pre seba, pokúsi sa ju úplne zničiť tak, že z nej nezostane nič. To je, ako keď niektoré manželstvá končia rozvodom a je to ako keď niektoré zbory skončia a zatvoria dvere – to všetko kvôli pôsobeniu tohto druhu ducha, ktorý pôsobí  nekontrolovateľne v ich prostredí až príliš dlhé obdobie.

 1. Sú schopní dať falošné proroctvá, vízie a sny

        S týmto druhom ducha naozaj nenávidí všetkých Božích prorokov, môže byť iba očakávané, že tento duch bude lživo prorokovať, kedykoľvek bude môcť. Tento druh ducha je teda schopný dať svojmu hostiteľovi falošné proroctvá, falošné slová, sny, lživé a falošné vízie – to všetko v snahe, aby hostiteľ vypadal viac duchovnejší než v skutočnosti je a taktiež, aby prilákal čo najviac ďalších ľudí do svojich sietí tak, aby mohol vybudovať svoju vlastnú nasledujúcu základňu a jeho nasledovanie. Vzhľadom k tomu, že tento duch pracuje na vyššej úrovni inteligencie, ako väčšina ostatných démonov, je skutočne potrebné starostlivo preverovať akékoľvek  slová alebo proroctvá, ktoré budú hostiteľovi dané.

        Ak hostiteľ falošne prorokuje pod vedením tohto ducha a Duch Svätý ukáže, kde sú chyby, aby ste mohli tak oddeliť pravdivé proroctvo od Pána od toho, ktoré pochádza z tohto druhu zlého ducha. To je dôvod, prečo všetky proroctvá musia byť posudzované a správne rozlíšené tak, aby ste mohli určiť, odkiaľ v skutočnosti prichádzajú, ako nás Biblia varuje pred falošnými prorokmi, ktorí prebývajú medzi nami ako vlci v ovčom rúchu.

 1. Pracuje v tandeme s posmešným duchom (irónie)

        Ďalšou veľmi zaujímavou skutočnosťou je a ktorú som spozoroval na niekoľkých prípadoch, ktoré mi bolo  umožnené sledovať a pozorovať bolo, že tento duch pôsobí v tandeme s tým, čo sa nazýva posmešný duch (duch irónie). Ako som už vysvetlili skôr, keď sa hlava – šéf démon, ako je napr.duch Jezabel pohybuje vo vnútri tela osoby, budú sa títo duchovia  zvyčajne pohybovať v skupinách a budú mať mnoho iných démonov pod kontrolou a ich autoritou. Jeden z podriadených duchov k duchu Jezabel je i duch, nazývaný tiež ako uštipačný duch, inak známy ako typ blokovacieho ducha. Jeho úlohou je prikryť ducha Jezabel a pokúsiť sa odvrátiť ľudí od toho, aby  prišli na to, že táto osoba má skutočne ducha Jezabel vo svojom vnútri.

        Mnohí v oslobodzovacej službe najskôr narazia na tohto posmešného ducha, keď sa pokúšajú oslobodiť niekoho od ducha Jezabel. Tento duch môže v skutočnosti byť celkom zábavný a občas aj komický a doslova urobí niektorým služobníkom  vyslobodzovaciu službu smiechom  priamo uprostred prebiehajúceho vyslobodzovania. Tento duch sa bude snažiť odvrátiť vás a dostať vás mimo stredu, takže nezostávate príliš zameraný na hlavného  ducha Jezabel.Posmešný duch sa pokúsi žartovať, zľahčovať a hovoriť vtipy o čomkoľvek, čo je celkom zábavné a komické, keď  sa to deje.

        Keď sa pohybuje v svojom pôsobení pred duchom Jezabel, bude sa pokúšať vybrať žihadlo z niektorých zlých vecí, ktoré vyjdú z úst a činností človeka, len čo sa ľudia zhrozia, keď niektoré z týchto zlých vlastností začnú prejavovať skrze osobnosť oslobodzovaného človeka. Avšak, nenechajte sa týmto posmešným duchom zmiasť s jeho temným humorom a vtipmi. Pôsobiace v pozadí za ním je pravdepodobne najväčšie zlo zo všetkých Satanových démonov.

 1. Obzvlášť nenávidí prorokov, modlitbu a duchovné zbrane

        Ďalšou veľmi jasnou črtou u tohto typu ducha je jeho absolútna nenávisť a opovrhnutie všetkého, čo má niečo spoločné s duchovným bojom, modlitbou a všetkým čo má čo do činenia s pravým  Božími prorokmi. Tento duch nenávidí všetkých Božích prorokov, rovnako ako kráľovná Jezabel. A tiež nenávidí kohokoľvek, kto sa aktívne zúčastňuje v duchovnom boji spojený s Pánom. Dôvodom, prečo neznáša tieto dva typy ľudí je to, že proroci a tí, čo sú dobre vyškolení v oblasti duchovného boja, sú jeho najväčšou hrozbou.

Proroci a tí, ktorí sú vyškolení v oblasti duchovného boja, môžu ho ľahšie odhaliť a zadržať, keď pohybujú popri tomto typu ducha, potom budú vedieť, ako sa ho zbaviť, ak je osoba  otvorená pre súčasné prijatie jej vyslobodenie. Ak chcete testovať osobu, u ktorej chcete zistiť, či má ducha Jezabel, len predostrite tému prorokov a duchovného boja a sledujte ich, ako tento duch zareaguje s hnevom a odporom a pokúsi sa zmeniť tému rozhovoru na inú. Zasiahnete nerv vždy,ak to budete robiť s týmto typom ducha. Tento duch tiež neznáša akúkoľvek formu modlitby k Bohu, ak spozná náš modlitebný život s Bohom, to čo nás drží v centre Jeho dokonalej vôle pre naše životy. To je dôvod, prečo miluje vklienenie sa a útok na modlitebné skupiny akéhokoľvek typu, takže sa môže pokúsiť zabrániť ľuďom dostať sa do Božej  blízkosti a ich osobného vzťahu s Ním.

 1. Občas sa vystaví na fotografií hostiteľa

 Ďalšou udivujúcou skutočnosťou, ktorú som spozoroval s týmto druhom ducha je, že zdanlivo zanechá svoju ostražitosť, keď sa hostiteľ nechá fotiť. Veľmi často sa stáva,  že tento duch doslova manifestuje  priamo z tváre a očí osoby a to sa zachytí i fotoaparátom. Uvidíte tak  reálneho, živého ducha Jezabel, zachyteného na jeho aktuálnej fotografií. Neviem, či to tento duch robí len preto, aby sa sám chválil, alebo či chce vidieť, ako vypadá cez tvár osoby, je to však naozaj udivujúce, ako sa to často stáva. Spomínam si prvýkrát, čo som mal jedného zachyteného na fotografii, mohli ste vidieť čiastočne i do jeho osobnosti cez oči danej osoby.

        To čo som videl, nebolo iba čisté zlo a čistá nenávisť, ale videl som starého, prastarého ducha s jeho vysokým stupňom inteligencie a mazanosti. Mohli by ste tiež vidieť zvodnú kvalitu jeho osobnosti a to, čo by použil, aby touto zvodnou kvalitu nalákal ľudí do svojej siete tak, aby ich mohol nakoniec zožrať zaživa a stráviť ich. Dalo by sa tiež vidieť, že tento duch nemá vôbec žiadne zľutovanie vo svojej osobnosti a zabil by ťa v sekunde, ak by to mohol urobiť. Táto hrôza je najhrôzostrašnejšie zlo, čo z neho vystupuje

 

 1. Hostiteľ zvyčajne nevie, že je nositeľom tohto ducha v sebe

        Najsmutnejšie na týchto typoch prípadov je, že väčšinu času, hostiteľ nevie, že je nositeľom tohto ducha, pôsobiaceho v ňom. Títo ľudia nikdy nemali pocit, že by sa pohyboval v ich vnútri, dokonca žeby niekedy počuli, že sa im pokúša niečo hovoriť. Tento duch je veľmi dobre ukrytý za scénou, ale i napriek tomu zároveň stále hostiteľ robí presne to, čo chce duch, aby robil.

        Dôvodom, prečo títo ľudia sú obyčajne bezradní z toho, že tento duch pôsobí v ich vnútri,  je skutočnosť, že tento duch je tak hladký a tak mazaný v spôsoboch, ktorými pracuje. To je i príčinou, prečo tento duch sa snaží naplniť osobu až s takou maximálnou pýchou, akú len môžu mať, takže títo ľudia budú potom úplne nespôsobilí pripustenia, že by mohli mať tohto ducha v nich na prvom mieste. Takto sú títo ľudia veľmi dobre klamaní s týmto dobre hrajúcim duchom v nich a ich manipuláciu po celý čas, čo bol v nich.

        Výsledkom toho je, že mnohým z týchto typov ľudí sa nikdy nedostane skutočného vyslobodenia od Pána. A to všetko je iba preto, že majú príliš veľa pýchy pôsobiacej v ich osobnosti, ktorá im bráni pripustiť, že by mohli mať tohto ducha, pôsobiaceho v nich a to dokonca na prvom mieste.

Čerpané z: http://www.bible-knowledge.com/how-jezebel-spirit-will-operate/

Comments are closed.