Přednáška Dr. Ramani Durvasuly – Zvládání narcismu

Záznam přednášky Dr. Ramani Durvasuly z California State University v Los Angeles na téma „Zvládání narcismu – jak si uchovat duševní zdraví v náročném vztahu“. Přednášku uspořádala katedra psychologie a patopsychologie 11. 12. 2018.

Comments are closed.