Přednáška Dr. Ramani Durvasuly – Zvládání narcismu

Záznam přednášky Dr. Ramani Durvasuly z California State University v Los Angeles. Téma prednášky „Zvládání narcismu – jak si uchovat duševní zdraví v náročném vztahu“.

Dr. Ramani Durvasuly

Přednášku uspořádala katedra psychologie a patopsychologie 11. 12. 2018.

Comments are closed.