Co Biblia mówi o wampirach energetycznych?

Oczywiście biblia nic nie wspomina o takim pojęciu, ale częstokroć czujemy się po spotkaniu z osobą o takich cechach jak wypompowani.

Wszyscy znamy ten typ  – po kilku godzinach wokół jednego z tak zwanych “wampirów energetycznych” czujesz się przygnębiony, wyczerpany, zmęczony, zepsuty i zdezorientowany.

Niektórzy ludzie mogą wejść do pokoju i słońce zniknie. Kwiaty więdną w ich obecności i nagle życie wydaje się takie szare. To są wampiry energetyczne.

Kim  jest wampir energetyczny?

Termin wampir energetyczny zwykle odnosi się do kogoś, kto ssie (stąd porównanie do wampira) życie  i energię prosto od ciebie. Możesz być w najbardziej pozytywnym i radosnym nastroju swojego życia, ale kilka godzin spędzenia czasu z jedną z tych osób i jesteś gotowy, by krzyczeć. Jeśli nie masz wystarczająco dużo siły, to ulegasz jego nastrojowi tracąc swą energię.

Pokračuj v čítaní

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?

Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel. Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.

Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.

Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Pokračuj v čítaní

Narcizmus vzniká z nedostatku lásky

Aj v Biblii sa píše: „Miluj svojho blíŽneho ako seba samého.“ Zdravá láska k sebe a k okoliu prináša plnohodnotný a vyrovnaný Život. Ak je však potreba lásky, obdivu a uznania prehnaná, s naším zdravým vnímaním reality nie je niečo v poriadku

Patologický narcizmus (narcistická porucha osobnosti) patrí k mimoriadne rozšíreným formám psychických ťažkostí v dnešnej dobe.

Pod pojmom patologický narcizmus v prvom rade chápeme zreteľnú poruchu pocitu vlastnej hodnoty. Takmer každý človek má prinajmenšom prechodné problémy so svojím pocitom vlastnej hodnoty. Narcistická porucha osobnosti však musí ako patologická diagnostická jednotka spĺňať isté kritériá. Medzi ne patrí nedostatok schopnosti vcítenia sa, ďalej vedomie veľkoleposti, precitlivenosť na hodnotenie iných, najmä na ich kritiku. Človek s narcistickou poruchou reaguje na kritiku hnevom, prezentuje prehnaný pocit svojej hodnoty. Takýto človek potrebuje dosiahnuť pozornosť u iných tým, že do popredia stavia svoje schopnosti a nadanie alebo svoje problémy charakterizuje ako jedinečné. Človek s narcizmom prejavuje veľké nároky a očakávanie na konanie iných ľudí voči nemu a často využíva medziľudské vzťahy nato, aby dosiahol vlastné ciele.

Mnohokrát takíto ľudia prežívajú pocity závisti a nenávisti. Keďže citový život u nich pracuje plocho, prázdnota a nuda sú častými sprievodcami ich života. Ak nedostávajú sebapotvrdzovanie, dochádza k ich rozladeniu, depresívnym reakciám alebo agresívnemu správaniu.

Pokračuj v čítaní

Jak se bránit psychické manipulaci – UMĚNÍ ŘÍCI NE

Skutečný důvod, proč se prodavači podaří získat váš souhlas, pokud je profesionál a dostatečně vytrvalý, spočívá v tom, že velké množství lidí se slova NE nepodvědomě obává.

Ke slovu ne se už od samotného dětství stavíme negativně. Je nezdvořilé říci někomu ne. Tohle slovo je špatné a dobrého člověka jím můžete urazit. Lidé si k tomuto slovu vytvářejí negativní vztah a jsou přesvědčeni, že pokud někomu řeknou ne, dostane se jim stejné odplaty. A proto je lepší se přímé odpovědi zdvořile vyhnout než odmítnout přímo.

Pokud vás pozvali na návštěvu a vy nechcete jít, je třeba říci ano, ale pak najít dobré vysvětlení, proč jste nepřišel.  Jedna žena tento problém vyřešila následovně: trpěla alergií na určité voňavky a navoněla se jimi. Samozřejmě jí naskočily rudé skvrny a otekla. Důvod byl zjevný a přijatelnější. Nutno poznamenat, že žena dala přednost tělesným útrapám před zdvořilým slovním odmítnutím.

Lidé, kteří se rozhodli držet dietu, velmi často s údivem narážejí na nepřízeň ze strany příbuzných. To se může zdát divné jen na první pohled. Vždyť pracuje podvědomí: člověk, který drží dietu, tak získává právo na zakázané slovo ne, odmítnout něco přímo. To je to, co vyvolává nepřízeň, ne dieta jako taková.

Pokračuj v čítaní

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pokračuj v čítaní