Narcissistic Victim Syndrome 20 Signs You Have This

1. You begin to suffer with identity disorder. If you tell him how you feel, they will use phrases like „I know how you really are. You feel less and less like you. You ask yourself Who am I?

2. You feel exhausted. They have higher and higher expectations while they give you less and less. It can be financial, emotional, taking care of house, children, etc. You don’t even have time to realize they are doing nothing. They don’t mind even if you’re sick.

Pokračuj v čítaní

ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy

Peter Čuřík – ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy (10.2.2019)

Pastor Peter Čuřík v kázni: ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy. Úcta k autoritám je vyjadrením bázne pred Hospodinom. Úcta neznamená súhlas so všetkým, čo robia, ale je uznaním vážnosti a hodnoty toho, čo reprezentujú. Viete prečo Noe zlorečil Chamovi a požehnal Semovi a Jafetovi? Úctu nestačí len mať, musíme sa ju naučiť prejavovať… Dokáže zachrániť manželstvá a uzdraviť vzťahy.

Zdroj : YouTube