Jezabel na pracovisku .. !!

Cieľom každého človeka je byť úspešný i na svojom pracovisku. Prvým krokom na pracovisku je potrebné identifikovať nositeľa ducha Jezabel a zistiť, v akom vzťahu ste k osobe, ktorá je nositeľom tohto ducha. Sú to podriadení, spolupracovníci, alebo nadriadení?

Ak je nadriadený, môžete mať problémy. V tomto prípade musíte byť veľmi poslušný a príjemný, dokonca aj ak sú úplne „mimo“. Čo by ste mali urobiť:

  1. Zdokumentujte a uchovajte si vždy všetko, čo ste povedali a čo urobíte. Uchovajte si všetky záznamy až dotiaľ, dokým vás falošne neobviní, aby ste tak mohli mať nejakú obranu pre personálne oddelenie, vyšších nadriadených v zamestnaní, kde sa práve nachádzate. Ak existuje dôvod sa domnievať, že by Vás kvôli obvineniu mohli prepustiť, možno budete potrebovať argumenty pre úrad práce, prípadne nového zamestnávateľa, aby ste preukázali, že ste boli prepustení nespravodlivo. Oznámte všetky abnormality personálnemu oddeleniu, ako náhle zažijete problémy. Týmto spôsobom sú priebežne informovaní. Nositelia ducha Jezabel – vaši nadriadení, budú na vás klamať, len aby sa vás zbavili a to by mohlo mať vplyv na vašu kariéru. Možno budete potrebovať personálne  oddelenie, aby vám dalo dobré referencie zo zamestnania, v prípade, že to Jezabel šéf neurobí.
  2. Obzrite sa po inom pracovisku s lepšou situáciou. Buďte v súlade s Jezabel šéfom, až dokiaľ odtiaľ neodídete. Použite mäkké výhovorky pre hľadanie ďalšieho zamestnania, ako je napr. „bližšie k môjmu domovu“

               Ak je spolupracovník:

  1. postupujte podľa postupu uvedenom v bode a. v predchádzajúcej časti
  2. Určite, či je nadriadený nositeľom Achaba (pasívny človek, ktorý umožňuje správanie Jezabel) – ak je, máte šťastie. Správa sa bude oboch a bude rovnako i pre personalistov. Ak je vedúci nositeľom ducha Achaba, budete musieť tolerovať Jezabel. Jedinou dobrou vecou je, že ak je nadriadený nositeľ ducha Achaba, je jeho nositeľ ľahostajný k správaniu nositeľa ducha Jezabel, bude rovnako ľahostajný aj k akýmkoľvek bojom, ktoré máte s nositeľom ducha Jezabel. Zostaňte v úzkom kontakte s vedúcim, nositeľom ducha Achaba, zostaňte v pokoji a verte, vyjadrite „znepokojenie“, pokým je nositeľ ducha Jezabel mimo kontroly. Týmto spôsobom môžete vyzerať dobre a ochrániť sa v prípade, že Jezabel vás ohovára  za chrbtom. Uistite sa, že robíte dobrú prácu, tak, že Jezabel vás nemôže podraziť.
  3. Môžete tiež nechať svojho spolupracovníka osamoteného, ak vás ohrozuje, a dajte mu/ jej najavo, že má problémy, ktoré sú zdokumentované a sú pripravené pre vyhodnotenie personalistami. Musíte im dať vedieť, že máte za sebou oporu. Postavte sa voči nim a nedajte sa napádať.

               Ak je podriadený:

To je z týchto troch možností najľahší prípad. Môžete postupovať podľa pokynov identifikovania a odstránenia ducha Jezabel. Kliknite na tento odkaz a dozviete sa, ako identifikovať a odstrániť ducha Jezabel:

  1. Zdokumentujte jeho správanie, ako už bolo odporúčané vyššie.
  2. Ak ste nositeľom ducha Achaba, radšej požiadajte niekoho iného, ​​aby to zvládol. Ak sa nedostanete cez svoju vlastnú pasivitu tvárou v tvár Jezabel, urobíte tak zle každému pracovníkovi na vašom pracovisku. Váš nedostatok odvahy a odhodlania spôsobí, že Jezabel bude ubližovať druhým. Uistite sa, že niekto kompetentný môže a bude zvládať negatívne správanie Jezabel, pokiaľ sa to Vám nedá.
  3. zaznamenajte odpovede bez ohľadu či pracujete v svetskom alebo cirkevnom/ duchovnom prostredí.
  4. uistite sa, že ste pripravení sa brániť akémukoľvek disciplinárnemu konaniu, ktoré môže nastať. Uchovávajte si všetky záznamy. Tie sú nevyhnutné pre prípad, že Vás nositeľ ducha Jezabel obviní z diskriminácie, alebo vás falošne obžaluje.

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/jezebel-in-the-workplace-next/

Comments are closed.