37. Joga 38. Reiky úvod, história, zakladateľ a nasledovníci 39. Tri stupne zasväcovania REIKY, náuka REIKY 40. Kresťanská odpoveď majstrom REIKY

Joga. Reiky úvod, história, zakladateľ a nasledovníci . Tri stupne zasväcovania REIKY, náuka REIKY. Kresťanská odpoveď majstrom REIKY

Comments are closed.