37.Joga 38.Reiky úvod, história, zakladateľ a nasledovníci 39.Tri stupne zasväcovania REIKY, náuka REIKY 40.Kresťanská odpoveď majstrom REIKY

Comments are closed.