7 vecí, ktoré od narcistických osobností nečakajte

Prebratie zodpovednosti

Zodpovednosť spúšťa u narcistických osobností hrozbu vystavenia sa kritike. Svoju identitu si totiž narcisi budujú tak, aby sa vyhýbali zahanbovaniu a obviňovaniu. Zodpovednosť dokážu veľmi dobre popierať a/alebo ju prenášať na iných, predovšetkým na svojich najbližších (partnera, deti), ktorí sa nachádzajú v najbližšom poli ich moci.

Sebareflexiu

Sebareflexia jepre narcistických ľudí ďalšou nebezpečnou zónou. Predstavuje pre nich neznesiteľnú zraniteľnosť. Narcisi majú strach zo svojho vnútra, v ktorom býva schúlené dlho skryté, zranené dieťa. Preto sa často snažia zahmlievať a vyhýbajú sa úprimnej komunikácii, odmietajú zodpovednosť, nechcú navštevovať terapiu, či sa uchyľujú k obranným agresívnym výbuchom.

Odpustenie

Život zvyknú narcisi vnímať ako bojisko, v ktorom treba neustále bojovať o prežitie. Ľudia pre nich predstavujú potenciálnu hrozbu víťazov. Skôr ako odpustenie im je vlastná tendencia k pomste, odplate a trestu pre „slabších“. Odpúšťať im nedovolí ich vlastná nadradenosť, a tiež pravdepodobne hlbšie skrytá neschopnosť odpustiť sami sebe.

Nezištné správanie

Ľudia s narcistickými črtami väčšinou nie sú schopní pociťovať empatiu voči iným a sú skôr citliví sami na seba, na svoje vlastné nároky. Bývajú uzamknutí v akejsi vnútornej špirále nenaplnených potrieb z raného detstva. Nezvyknú dávať, ale skôr očakávať. Preto nebývajú obetaví a altruistickí.

Vyjadrenie skutočných pocitov

Narcisi milujú pozornosť. Tých, so sklonom k extroverzii, zvykneme spoznať podľa toho, že dominujú celej miestnosti, ohromujúc ostatných svojou intelektuálnou zdatnosťou. Tí introvertnejší  sa zas zvyknú prejavovať pasívno-agresívne, napríklad tak, že sa často sťažujú alebo hrajú rolu obete. Keď sa však pozornosť upriami na ich city, dostávame sa do slepej uličky. Skrývajú ich, a to pred inými i sami pred sebou. Neuvedomujú si, aké vnútorné mechanizmy poháňajú ich správanie a nemávajú odvahu stať sa natoľko zraniteľnými, aby svoje pocity dokázali zdieľať.

Odtiene emócií

Farebný svet emócií býva pre narcisov cudzí. Majú tendencie vnímať a myslieť čierno-bielo. Zvyknú si ostatných idealizovať alebo naopak devalvovať a sú presvedčení, že iní vidia svet rovnako ako oni – ako sled hier či bojov, ktoré musia vyhrať. Hlavne aby ochránili sami seba.

Prevzaté: https://psychoblog.sk/narcisticka-porucha-osobnosti/

Comments are closed.