• Tematické bloky

Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA A NEW AGE
Princíp alternatívnej medicíny s okultným pozadím funguje zväčša na podklade new age. Táto filozofia „sa šíri mnohými formami a cestami jemným, takmer nevnímateľným spôsobom a prezentuje sa zdôrazňovaním svojich čŕt univerzálnej lásky a ochrany prírody,“ ako hovorí Sekretariát pre ekumenizmus a dialóg Biskupskej konferencie Talianska. Toto je často dostatočne mätúce aj pre veriaceho človeka.
Šesť charakteristík myslenia new age, ktoré jasne ukazujú, ako a prečo je v rozpore s kresťanskou vierou, identifikoval americký autor Douglas R. Groothuis:
všetko je jedno;
všetko je boh;
ľudstvo je boh;
musíme pretransformovať svoje svedomie;
všetky náboženstvá sú jedno;
optimizmus vzhľadom na kozmickú evolúciu.
Alessandro Olivier Pennesi, kňaz z Lateránskej univerzity v Ríme, pomenúva to, čo prívrženci hnutia new age vyznávajú: zamieňajú si Stvoriteľa so stvorením; neexistuje pre nich nijaký zdroj vonkajšej autority, iba „boh“ v nás; Krista vnímajú ako istý druh energie; nepovažujú hriech za hriech, ale za nedostatok vedomostí, takže „nepotrebujú“ spásu a Spasiteľa.
Ich morálka spočíva v ich vlastných kritériách a dôverujú tomu, čo cítia, že je dobré; chýba tradičný spôsob vnímania personifikovaného zla – diabol, satan; preberajú starú náuku východných náboženstiev o reinkarnácii a prispôsobujú si ju; majú v úcte starobylé roľnícke rituály a kulty plodnostiDokonca jeden z hovorcov hnutia new age, Benjamin Creme, povedal: „Lucifer prišiel z planéty Venuše pred 18,5 miliónmi rokov. On riadi evolúciu našej planéty, je obetným baránkom a strateným synom. Lucifer podstúpil neuveriteľnú obetu, najvyššiu obetu za našu planétu.“
Pozrime sa teraz bližšie na to, ako new age vníma chorobu a utrpenie. Hovorí o tom aj vatikánsky dokument Ježiš Kristus – prameň živej vody. Podľa hnutia new age pochádzajú choroby i utrpenie z konania proti prírode, takže ak sme v harmónii s ňou, budeme zdraví. Niektorí jeho liečitelia nepovažujú za nevyhnutnosť ani smrť. Zdroj uzdravenia našej choroby a utrpenia vidí v našom vnútri – dosiahneme ho, keď sa napojíme na našu vnútornú či vesmírnu energiu. „Vzhľadom na to, že dobré zdravie zahŕňa aj predĺženie života, New Age vlastne ponúka učenie Východu v západných pojmoch,“ píše Vatikán.
V spomínanom dokumente čítame, že new age propaguje množstvo liečebných praktík. Napríklad akupuntúru, biofeedback (biologická spätná väzba), chiropraktiku, kinezioterapiu, homeopatiu, iridológiu, masáže a rôzne druhy bodyworku (ako sú ergonómia, Feldenkraisova metóda, reflexológia, rolfing, polaritná masáž, terapeutický dotyk), meditáciu a vizualizáciu, stravovacie terapie, psychické uzdravovanie, liečenie pomocou rastlín, kryštálov, kovov, hudby alebo farieb, reinkarnačné terapie a nakoniec dvanásťstupňové programy a svojpomocné skupiny…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate