• Tematické bloky

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

I. zastavenie – Ježiša odsudzujú na smrť.
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Uvedomme si teraz, bratia a sestry, čo sa to pred dvetisíc rokmi stalo! Hriešny človek odsúdil na smrť svojho Spasiteľa, Vtelené Božie Slovo, skrze ktoré a pre ktoré bolo všetko stvorené, teda aj človek. Bol to najnespravodlivejší súd všetkých čias. Pán Ježiš sa nebránil nespravodlivému obvineniu a rozsudok prijíma s tichosťou a odovzdanosťou do vôle Otca.
Pane, ja som vo svojom živote často nedokázal prijať ani spravodlivé napomenutie a nie to ešte ohováranie, posudzovanie, či krivé svedectvo proti svojej osobe.
Láskavý Ježišu, v tejto chvíli ticha ti chcem odovzdať všetky tieto bolestné miesta v mojom vnútri, aby si ich uzdravil. Daj mi silu úplne odpustiť.
Prosím ťa za tých, ktorým som aj ja takto ublížil. Uzdrav ich vnútro a daj, aby aj oni odpustili mne.
Duchu Svätý, pomôž mi vyhýbať sa takýmto hriechom.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


II. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš s láskou berie kríž na svoje plecia. Aký je ťažký! Však je obťažený našimi hriechami, slabosťami, bolesťami, chorobami.
Aj ja som niesol vo svojom živote mnohé kríže. Niektoré boli také ťažké! Strata milovanej osoby, ťažká choroba, sklamanie v láske. Koľko by sa toho dalo vymenovať. Nedokázal som ich všetky prijať. Ostali vo mne výčitky voči ľuďom a možno i voči Bohu, že ich dopustil.
Milosrdný Ježišu, uzdrav vo mne všetky neprijatia mojich krížov, všetky výčitky voči ľuďom i voči tebe.
V tejto chvíli modlitby, daj mi silu, aby som všetkým odpustil. A prosím ťa za tých, ktorým som ja ublížil, aby aj oni odpustili mne.
Duchu Svätý, pomôž mi prijať všetky moje kríže a obetovať ich za spásu svoju i mojich blížnych.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


III. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš vyčerpaný krutým bičovaním a tŕnímkorunovaním padá gniavený ťažkým krížom k nohám svojich katov. Prach sa mu lepí na zakrvavenú a spotenú tvár. Vyzerá otrasne! Kto by uveril, že je Božím Synom!?
Vo svojom živote som veľakrát padol. Ako ma mnohé pády ponížili – v mojich očiach i v očiach druhých. Ešte teraz sa hanbím, keď si na niektoré z nich spomeniem. Ešte som ich úplne neprijal. Ešte som úplne neodpustil tým, ktorí mi dopomohli k pádom.
Teraz je tu chvíľa, Pane, kedy ti to všetko môžem odovzdať. Moju pýchu, moje neprijatie, že som padol. Moje výčitky voči blížnym i voči tebe.
Uzdravuj ma teraz, Pane, a uzdrav aj tých, ktorým som ja dopomohol k pádom.
Duchu Svätý, pomáhaj mi vyhýbať sa pádom.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate