• Tematické bloky

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

XIII. zastavenie – Pána Ježiša snímajú z kríža
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Panna Mária drží v náruči mŕtve telo svojho milovaného Syna. Vie, že Ježiš patrí v prvom rade Otcovi a skrze plán spásy aj nám všetkým. Prijíma Božiu vôľu odovzdane.
Aký bol doteraz môj vzťah k tým, ktorých milujem? Rešpektoval som, že v prvom rade patria Bohu ? Dokázal som prijať ich stratu? Kto je na prvom mieste v mojom živote? Môj Boh, či niekto iný? Pán Ježiš hovorí:“Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“.
Pane, vylieč moje bolesti zo straty mojich najbližších.
Odstráň vo mne každú naviazanosť na ľudí, ktorá ťa odsúva z prvého miesta v mojom živote.
Očisti moju lásku od sebeckosti, aby takto očistená pomáhala mi na ceste k tebe.
Duchu Svätý, nauč ma pravej slobode Božích detí.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.
XIV.zastavenie – Pána Ježiša ukladajú do hrobu
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Je po všetkom. Ježišove telo vložia do hrobu a hrob zavalia kameňom. Učeníci plní strachu a sklamania sa schovávajú. Ich predstavy a nádej o svojom majstrovi zhasli ako sfúknutá sviečka. Ostal iba dym úzkosti a rozčarovania.
Počas života som pochoval veľa svojich šancí a nádejí. Niekedy mojou vinou, niekedy vinou iných alebo rôznymi okolnosťami. Moje predstavy o živote – či už o láske, manželstve, kariére, úspechoch – sa nesplnili. Ostali vo mne sklamania, smútok, výčitky.
Teraz, Pane, všetko odovzdávam do tvojej uzdravujúcej moci. Uzdrav moje výčitky voči sebe, iným i voči tebe za všetky zmarené nádeje.
Pane, ďakujem ti, že jedna nádej však stále ostáva. Ta najúžasnejšia! Je to nádej na večnú blaženosť v tvojom kráľovstve.
Duchu Svätý, pomôž mi plnením Božej vôle dosiahnúť život večný.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.
Záver
Ďakujeme ti, Pane, za tvoju uzdravujúcu lásku, ktorou si nás zahŕňal počas tejto krížovej cesty.
Ďakujeme ti, že nás uzdravuješ aj počas iných pobožností, najmä počas svätej omše a bolestného svätého ruženca. Tvoje milosrdenstvo je úžasné.
Ďakujeme ti, že nás učíš vo všetkom ťa chváliť a obetovať všetky naše kríže za spásu svoju i za spásu sveta.
Ďakujeme ti, že nám pomáhaš zriekať sa našej vôle a dávaš nám silu plniť tvoju vôľu. A to je naše najväčšie uzdravenie.
Modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Pane, Ježišu Kriste vyslyš svätého Otca pápeža Benedikta XVI., námestnika svojho, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate