• Tematické bloky

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

IV. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš stretáva Pannu Máriu. Jeho i našu matku. Hlboko sa zadívali do očí. Bol v nich smútok, či povzbudenie? Myslím, že viac to druhé. Keby ešte žil svätý Jozef, určite by bol s nimi. Svätá rodina stále zjednotená v láske. V radosti i v utrpení.
Pane, aké boli a sú naše rodiny ? Deti, neprijaté s láskou, znášajú následky po celý život. Odcudzenie, nevera či rozvod hlboko poznačujú celú rodinu.
Neláska, neúcta k rodičom, hlavne v ich starobe, je príčinou ich ťažkého utrpenia. Vnútorné zranenia prežité v rodinách sú teda veľmi hlboké.
Pane, v tvojej moci je uzdraviť aj tieto rany. Prosím ťa na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, aby si svojím Duchom liečil v tejto chvíli v mojej duši aj takéto rany.
Daj, aby sme si navzájom úplne odpustili.
Duchu Svätý, naplň moju rodinu svojou láskou.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


V . zastavenie – Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Netrpezliví vojaci donútili Šimona niesť Ježišovi kríž. Nášmu Spasiteľovi určite ťažko padla Šimonova neochota.
Aj ja som v mojom živote často potreboval pomoc. Už len priznanie, že pomoc potrebujem, mi padlo zaťažko. A o to viac ma bolelo, keď sa mi pomohlo neochotne. Necitlivosť a nepozornosť mojich najbližších boli príčinou môjho sklamania.
Teraz ti, Pane, odovzdávam tieto zranenia. Vylieč ich svojou uzdravujúcou láskou a opäť ťa prosím o silu k odpusteniu.
Prosím ťa za tých, ktorým som ja nepomohol, alebo som im poslúžil neochotne, aby mi odpustili.
Duchu Svätý, nauč nás obetavo navzájom si niesť kríže.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


VI. zastavenie – Veronika podáva Ježišovi ručník
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Určite každý z nás v duchu obdivuje Veroniku. Čo jej dalo silu takto poslúžiť Pánovi pred nepriateľským davom ? Bola to láska! Lebo „dokonalá láska vyháňa strach“ – napísal sv.Ján apoštol.
Pane, teraz ti odovzdávam svoj strach verejne sa priznať k tebe, vyznať svoju vieru tam, kde riskujem odpor alebo výsmech.
Pane, uzdrav moju bojazlivosť postaviť sa proti mocným tohto sveta. Daj mi silu chrániť slabých, presadzovať pravdu, spravodlivosť, toleranciu a kresťanskú lásku.
Duchu Svätý, premeň moje ustrachané srdce na srdce naplnené láskou, aby som ti mohol slúžiť ako slobodné Božie dieťa.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate