Młodzież pyta, ks. Piotr Glas – egzorcysta odpowiada cz.1

Mládež sa pýta, exorcista odpovedá.

Młodzież pyta, ks. Piotr Glas – egzorcysta odpowiada cz.1

Mladí ľudia sa známeho exorcistu okrem iného pýtajú, či majú veriť liečiteľom, ktorí tvrdia, že sú praktizujúci katolíci, čo je to modlitba za oslobodenie a uzdravenie, ako môže byť človek, ktorý je ateista, privedený k Bohu, či hudobníci podpisujú zmluvy so satanom, v akom veku je človek najzraniteľnejší voči útokom démonov, čo je to akupunktúra a homeopatia.

Młodzież pyta znanego ks. egzorcystę m.in. o to, czy wierzyć uzdrowicielom, którzy podają się za praktykujących katolików, czym jest modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie, jak można doprowadzić do Boga osobę, która jest ateistą, czy muzycy podpisują pakty z szatanem, w jakim wieku człowiek jest najbardziej narażony na ataki demona, czym jest akupunktura i homeopatia.

Comments are closed.