ZAGROŻENIA DUCHOWE – egzorcysta, ks. Marian Rajchel

(Zagrożenia duchowe (cz. 2) – Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja z udziałem egzorcysty, ks. prał. Mariana Rajchela) „Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie!” (Wj 20,3) „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie, czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma (…) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni” (Pwt 18,10) „Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników” (Jr 27,9) „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz” „Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem…” (Mdr 13,1n) „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu” (1 P 5,8-9) „Unikajcie wszystkiego, co ma chociażby pozory zła” (1 Tes 5,22)

Comments are closed.