Môže by byť kresťan hypnotizovaný?

„Interakcia s externými subjektmi“ zahŕňa prijímanie údajov z okolia, zisťovanie možných reakcií (kritické myslenie) a potom výber a dokončenie reakcie (rozhodovanie). Úseky kritického myslenia a rozhodovania v mozgu sú najaktívnejšie, keď sme vystavení vonkajším stimulom, najmä stimulom, s ktorými nie sme spokojní. Uvádza nás do opatrnosti a udržuje nás to v činnosti.
Schopnosti kritického myslenia a rozhodovania je možné stlmiť, ak nie sú stimulované (pri nude), ak sú ohromené (v zmätenosti), alebo ak je potrebný výkon mozgu v inej oblasti. Napríklad pri telefonickom rozhovore sa odosielajú impulzy do vnútornej časti mozgu, upriamujúc menej pozornosti na oblasť do ktorej sme  nasmerovaný. Podobne i riadený hypnotizmus sa najčastejšie vykonávaný v pokojnom prostredí. Je to najmä vtedy, ak myslenie človeka je pokojné, napríklad v tichej miestnosti s niekým, komu dôverujeme a kde schopnosti kritického myslenia nie sú potrebné. Skrytá hypnóza sa často spolieha na domýlení subjektu tak, že jeho schopnosti v oblasti rozhodovania a kritického myslenia sú utlmené  a dostávajú sa tak mimo jeho obranného mechanizmu. V obidvoch prípadoch hypnotizér nasmeruje mozgovú silu do oblastí, ktoré sa zameriavajú na mentálnu predstavivosť. Podnet prekĺzne fázou kritického myslenia – ktorá ju mohla odmietnuť – a prejde priamo do mentálneho obrazu. Ak je obraz dostatočne silný alebo sa často opakuje, možno ho prijať ako spomienku. A dostatočne silná pamäť môže zmeniť naše presvedčenie (vieru) a pozmeniť kritériá, podľa ktorých kriticky myslíme.
Byť hypnotizovaný, je ako stiahnuť súbor bez toho, aby ste ho najprv spustili cez firewall bránu alebo antivírusový program. Odstraňuje filter kritického myslenia a nezávislosti rozhodovania. Kritické myslenie je široko otvorené a rozhodovanie je odovzdané hypnotizérovi alebo vopred stanoveným myšlienkam, ktoré si hypnotizovaný v sebe posilňuje. Základné presvedčenie (zásady, viera,..) stále existuje, ale bez tohto vírusového skenera sa môže postupne meniť.

Cieľom hypnoterapie je implantovať (vložiť)  obrázky a spomienky hypnotizovanému, ktoré mu majú pomôcť prekonať určité ťažkosti. Keď fajčiar myslí na cigaretu, vložený obraz hrdosti, že prestal fajčiť, predbehne obraz, pocit  túžby. Keď sa niekto, kto sa bojí vody, dostane na loď, vložený obraz pokoja namiesto  spomienok, ako je napr. topenie sa, keď mala daná osoba šesť rokov.
Hypnózu však samozrejme môžu zneužívať aj hypnoterapeuti s iným významom. Fantázia je mocný nástroj; môže vytvoriť úplne iný zážitok, ako bol ten, ktorého bol predtým svedkom, a vytvoriť „spomienky“ na minulé životy alebo zneužívanie, ktoré sa nikdy nestalo.
Sila za hypnózou sa využíva každý deň jemnejšie – nazývame ju charizma. Ľudia, ktorí veľmi veria svojmu vodcovi, do istej miery odovzdávajú mu svoje rozhodovacie schopnosti. Vidíme to u náboženských vodcov, vojenských veliteľov, politikov, agresívnych predajcov a kultových osobností. A robíme to i sebe, keď sa rozhodneme blokovať bolesť pri športovaní, alebo pri čítaní knihy, pozeraní filmu alebo hraní videohier (zvlášť sami), sme tým úplne pohltení.

Nebezpečenstvá a obrana proti hypnóze
Prvým zjavným nebezpečenstvom sú nepatrné alebo nebezpečné hypnotické návrhy. Hypnóza je forma vymývania mozgu a dá sa použiť na podobný efekt. Nesprávne alebo robená úmyselne, môže poškodiť spomienky a presvedčenia.
Ďalším nebezpečenstvom je obmedzené školenie hypnoterapeutov. Hypnoterapeuti môžu byť vyškolení v hypnóze, ale nie v poradenstve. Nie sú vybavení na to, aby sa zaoberali základnými problémami, ktoré vyústili do problému a môžu len zakrývať niečo, s čím treba u danej osoby jednať.
Existujú dve skupiny ľudí, ktorí sú trochu chránení pred hypnózou. Prvou je tá, ktorá nechce byť hypnotizovaná, ľudia, ktorí zámerne udržiavajú svoje sekcie  rozhodovania a kritického myslenia „zapnuté“. Títo ľudia nemôžu byť hypnotizovaní konvenčnými prostriedkami, hoci môžu byť stále náchylní na skrytú hypnózu. Druhá skupina, ktorú objavila Stanfordova lekárska fakulta, má prepojenie medzi časťami rozhodovania a kritického myslenia v mozgu. Je možné, že zatiaľ čo väčšina ľudí odstráni procesnú silu zo svojich častí rozhodovania a kritického myslenia rovnomerne, iní majú strážcu dvojitej brány – hypnóza sa môže dostať cez jednu bránu, ale nie cez druhú.

Kresťanská odpoveď
Medzi kresťanmi sa hovorilo, že hypnóza môže otvoriť myseľ démonickému vplyvu. Nevieme, ako presne to funguje, ale je to možné. Keď sú zručnosti v oblasti kritického myslenia a rozhodovania osoby vypnuté (stlmené) a ich vnútorná fantázia sa rozpadla, sú náchylnejší na klamstvá a škodlivé vplyvy. Zdá sa, že je to vhodný čas na démonický útok. V skutočnosti nás Biblia v 1 Peter 5: 8 („Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. „) varuje, že musíme mať sebakontrolu (urobiť vlastné rozhodnutie) a byť v pohotovosti (kriticky myslieť), aby sme boli chránení pred nepriateľom. A hypnóza je už dlho spájaná s tými, ktorí sú v okultnom svete a chcú sa dostať do kontaktu so zlými duchmi. To môže dokonca vysvetliť prekvapivo podrobné „spomienky“, ktoré by inak ľudia normálne nemali (Skutky 16: 16-18: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine vyšiel.“ ).
Je zaujímavé si všimnúť, ako kritické myslenie a schopnosti rozhodovania chránia to, čo príde na myseľ vo svetle Príslovia 4:23 (KAT): „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.“ Keď ako strážcovia spíme, naše srdcia zostávajú nedotknuté, čo priamo ovplyvňuje naše konanie. Aj keď hypnotizér pracuje v náš prospech, riziko nebezpečenstva je fenomenálne.
Biblia to potvrdzuje. Galatským 5: 22-23 („Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ ) sa uvádza, že sa musíme ovládať, nie dávať kontrolu niekomu inému. V Rimanom 6: 12-13 („Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.“) hovorí, že sa musíme podrobiť Bohu, nie niekomu inému. V Rimanom 6:16 („Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť? „) nás varuje voči podriadeniu našich rozhodnutí inému. Napriek úspešným príbehom, napriek tomu, do akej miery môžeme hypnotizérovi dôverovať, Biblia nám hovorí, aby sme zostali ďaleko od kohokoľvek, kto sa snaží ovládať našu myseľ.
 
Preklad z: https://www.compellingtruth.org/Christian-hypnosis.html

Comments are closed.