O veštení, poverčivosti, horoskopoch a oslobodení

p. Elias Vella – exorcista odpovedá na otázky o veštení, poverčivosti, horoskopoch a oslobodení

V súčasnosti sledujeme veľký rozmach veštenia vďaka médiám. Veští sa aj naživo v priamom prenose cez televíznu obrazovku. Množstvo ľudí sa obracia na veštcov najmä s otázkami o budúcnosti vzťahoch, láske , peniazoch, práci. Z veštenia sa pre nich stáva zvyk, bez ktorého nemôžu existovať.Mnohí to označujú ako fenomén dnešnej doby. Ako sa na to pozrieť?

P: Tento rozmach veštenia vidíme, že sa rozšíril po celej Európe. No stretávame sa  s tým nielen u nás ale aj v Číne…

Comments are closed.