Odhalená Jezabel II.

VYŽADUJÚCA

Neexistuje žiadna uspokojená žena, poháňaná duchom Jezabel: žena typu Jezabel môže spôsobiť neuveriteľné tlaky na muža. Jej manévrami a požiadavkami ho tlačí k útokom, aby preukázal svoju cenu a zachoval si svoju sebaúctu. Neexistuje žiadna uspokojená žena poháňaná duchom Jezabel. Nakoniec príde znechutenie, manžel je unášaný do porážky a beznádeje z dôvodu  neutíchajúcich požiadaviek a sťažností jeho manželky. Z hnevu alebo duchovnej nevedomosti sa môže s ňou dohodnúť, aby chodila aj ona do práce, aby uspokojil jej chúťky na veci, ktoré on nemôže zabezpečiť. Dúfa, že ju to uspokojí. Žena tak postupne  preberá kontrolu nad rodinnými financiami. Takto znechutený manžel postupne ustupuje od zodpovednosti a následne urobí svoju najtragickejšiu abdikáciu a tou je zrieknutie sa duchovného vedenia domu a rodiny.  
 Iný spôsob práce tohto ducha je organizovanie manžela tak, aby nikdy nemal nejaký odpočinok alebo oddych od požiadaviek jeho manželky. Pracuje nepretržite, čo spôsobuje, že sa cíti previnilo a zanedbaný, hoci pracuje tvrdo na živobytie. V prípade, že peňazí je dostatok,  žena neustále kňučí na množstvo jeho času stráveného v práci. Prichádza s doma nikdy nekončiacimi projektmi (tie, ktoré by mohli byť zabezpečené prostredníctvom nej), aby ho vysala z jeho  času a energie. Nikdy nedbá na to, čo Božie Slovo hovorí o ženách v Prísloví 31., Sleduje priebeh všetkej práce po dome a nejedáva z chleba záhaľčivého „.
V prípade, že si manžel chce oddýchnuť,  je hneď lenivý; ak chce odložiť niečo preto, že je unavený, potom „ zámerne zanedbáva potreby rodiny“. Mnoho žien má tento ľahko praktizujúci postup a udržuje tak ich manžela v neustálom  zmätku, vine a únave, často na zakrytie faktu, že oni samotné  zanedbávajú  svoje povinnosti doma.

ZNECHUCUJÚCA
        Jej neodbytnosť a obviňovanie ju robí nechutnou: mnohokrát muž, aby unikol spod papuče do svojho ega, môže odstúpiť i fyzicky od jeho manželky. Stane sa mu nechutná jej neodbytnosťou a vyčítaním. Môže sa voči nej stať dokonca impotentný. Takáto paľba otupuje sexuálny apetít i tak silný, ako len môže byť. Bez ohľadu na to, čo robí, nie je toho dosť alebo to neurobil dobre. Ak chodí do kostola, muž zvyčajne sedáva na zadnom sedadle vzhľadom na agresivitu jeho manželky. Keď žena  začne hovoriť v rodine o duchovných záležitostiach, stáva sa tichším. Mnoho dobre mysliacich žien riadi  svojich mužov mimo ich Bohom stanoveného duchovného vedcovstva ich neustálym kázaním a pripomínaním jeho chýb  ako kresťana.

ZDRŽANLIVÁ
        Môže byť navonok sladká a nenáročná: duch Jezabel nie je vždy predkladaný grobiansky, panovačne a s agresívnym postojom. Nie vždy je otvorene panovačný alebo dominantný. Je tu oveľa jemnejší prejav tohto ducha. Mnohí z nich sú oklamaní ženami, ktoré sú navonok sladké a nenáročné; obraz cudnej bezmocnosti a ženskej krehkosti. V skutočnosti,  je tam ukrytá mužská päsť, divoké odhodlanie a vzbura  pod  zamatovou rukavicou. Je čímkoľvek, bezmocná ale zároveň práve tak mazaná a rozhodnutá kráčať svojou vlastnou cestou ako otvorene spurná žena.

PODVÁDZAJÚCA
 Choroba je použitá ako nástroj: nepravá choroba je ďalším trikom Jezabel osobnosti. Vyhne sa takto  zodpovednosti a získava si sympatie. Choroba je použitá ako nástroj na kontrolu iných, ktorí sa cítia povinní reagovať na jej potreby a priania zdanlivo slabšej osoby. Nositelia duchov Jezabel  sú často hypochondri s posadnutosťou na čistotu. Spálňové vydieračstvo a prídelový systém je ďalšia forma stratégie Jezabel. Väčšina mužov sa dostane do takých okolností s pocitom,že nemajú inú možnosť, vzhľadom k manželskej zmluve. Manželský svár tohto druhu môže viesť k impotencii u muža, pričom sa niektoré manželstvá rozpadajú práve pre tieto sexuálne problémy. Jezabel osobnosť núti muža búriť sa a hľadať uspokojenie inde, pričom práve to niektorí muži i robia .
Jezabel manipuluje cez silné emócie. Búrky plaču, obviňovanie alebo veľké záchvaty hnevu tlačia rodinu pod kontrolného ducha. Mužov tak zaplavia démoni strachu, zlyhania a odmietnutia. Naučia sa počúvnuť na všetko, pretože každý rozmar je lepším, než trpieť neustále výbuchy od „mamy“. Existuje vtipné príslovie: Keď mamička nie je šťastná, nie je šťastný nik. Silný scenár „mamy“  je často vtipkovaním, pričom sa však jedná o realitu existujúceho vzťahu,  hoci sa stal i zábavou.
Ďalším krutým spôsobom ovládania je cez ticho alebo trucovanie, čo je hypnotickou kontrolou alebo spôsobom čarovania. Mužovi, ktorému sa dostáva takéhoto zaobchádzania, musí dôjsť, čo zlé urobil a bude sa cítiť povinný zistiť, prečo sa urazila. To ženu robí precvičujú, kontrolovane stredobodom pozornosti a niekým, kto musí byť uspokojený.

NEPOSLUŠNÁ
Manévruje, aby ho  dostala na svoju vlastnú cestu: kresťanské ženy s Jezabel osobnosťou často hovoria o poddajnosti a poslušnosti voči svojim manželom, ale manželia a deti však vedia, že sú to všetko iba reči. Ak sa spýta svojho manžela o radu, či poradenie a on odpovie čo chce ona počuť, je všetko v poriadku. Ak tomu tak nie je, nasleduje séria výčitiek s  radou vymenovaných falošných skutkov  s cieľom prinútiť ho, aby zmenil svoje stanovisko. Nemá najmenší sklon podrobiť sa jeho úsudku a jej ťaženie ísť svojou vlastnou cestou v tejto veci ho vyprovokuje nakoniec k hnevu. Žena sa následne pokorne  predvedie, že  sa s ním nikdy nedá hovoriť o niečom bez toho, aby sa nehádal. Skôr, akoby uverila, že Boh dal jej manželovi múdrosť  viesť rodinu, pretože je v pozícii autority a má sa modliť za neho, kladie si za cieľ kráčať jej vlastnými bludnými cestami. Mužom v tomto domácom zmysle  vadí a rozhorčuje ich jej neustále manévrovanie.
Existujú aj iné oblasti mimo domova, kde pracujú osobnostní duchovia Jezabel  v inom prestrojení.

 ROZMANITÁ
Jezabel rozvetvuje aktivity:
V podnikaní: Tento duch často napáda podniky. Je to prekvapujúce, že sa to môže stať v spoločnosti, s tak štruktúrovaným a kontrolovaným systémom. Matriarchálna spoločnosť priniesla problémy do našich domovov, rovnako tak  i do podnikov. Odkedy zo sily čarodejníctva tento vplyv rastie, nájdeme stále viac a viac firiem začínajúcich využívať mimo zmyslové vnímanie, osobnostné testy, duševné telepatiu a ďalšie formy čarodejníctva, ako ovplyvňovať ľudí na dosiahnuť ich cieľov.
Neporiadok  v cirkvi a v rodinách otvoril dvere pre cudzoložstvo, rozvod i cez pracovné miesta. Neustály intímny kontakt medzi mužom a ženou v kancelárii, so sekretárkou, plniacu úlohu náhradnej manželky, frustrovaného manžela, vytvára prostredie pre cudzoložstvá a je zdrojom manželského sváru a rozvodu.
V cirkvi: Spojením s náboženskými duchmi, duchovia Jezabel vykonávajú jednu z ich najškodlivejších prác v cirkvi. Silná Jezabel osobnosť môže ovládať celú cirkev, diktovať každý krok kňaza, pastora alebo činnosti, čo duchovní vodcovia robia. Niekedy je to cez manželku pastora, ktorá je pravým vinníkom v zákulisí. Niekedy zvádzaním kňaza k sexuálnemu spolužitiu a následne vzdaniu sa kňazskej služby. Títo démoni môžu pracovať cez silno kontrolujúcich mužov alebo ženy, zvyčajne postavených na vedúcich  miestach. V takýchto situáciách je nakoniec kňaz či pastor  požiadaný o opustenie služby v cirkvi či zboru alebo je vyhodený, pokiaľ sa nepodriadi tlaku kontrolných duchov. Výsledkom toho sú zranené ovce a rozdelenie.
Často sa žena, nositeľka Jezabel duchov, bude v  Cirkvi spolčovať, aby manžela, nositeľa Achaba presadila do vedenia alebo pozície, majúcej vplyv v cirkvi. Začne „tlačiť“ na svojho manžela s myšlienkou, že je rovnako dobrý alebo lepšie kvalifikovaný, ako iní muži, ktorí sú vo vedení. Bude ho presadzovať aj v iných v cirkvách,  tvoriac tam tento istý názor.  Keď – a zvyčajne sa to stane – je jej manželovi  dané miesto vo vedení, dosiahla  svoj požadovaný vplyv cez kontrolu jej manžela. Mnoho Jezabel osobností dáva prednosť práci v zákulisí pomocou „bábky“, dosiahnutím ich rozhodujúceho vplyvu. Táto vlastnosť je potvrdená (Iz 47:10) “ „Nik ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoja veda – tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: „Ja a nikto viac!“ „
 Iní dávajú prednosť „výslniu“ a zdôvodňujú ich neporiadok  poukazovaním na manžela alebo nejaké staršovstvo, ako ich krytie. Tí, ktorí nasledujú takýto spôsob vedenia,  sa obyčajne ospravedlňujú s takými vyhlásením ako napr. „My predkladáme pomazanie, nie človeka“ alebo „Je tak dobrá kazateľka (alebo učiteľka).“
Písmo jasne ukazuje Boží plán pre vodcovstvo a autoritu v miestnej cirkvi: diakon a starší majú byť manželia jednej manželky, vyzývajúce mužov k vedeniu v miestnom zbore. Neexistuje žiadny náznak manželiek byť ako spolu- pastorov a to i napriek súčasnej výučbe o opaku. Vplyv ducha Jezabel spôsobí uspokojenie a učitelia prekrucujú alebo prevracajú výklad Slova, umožňujúci ženám zaujať vedúce postavenie, hoci 5 druhov služby (apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov a učiteľov) Efezským 4 nezahŕňa ženskú autoritu. Takýto neporiadok spôsobuje chybu a deštrukciu.
Čím viac duchovne aktívna sa cirkev či zbor stáva, tým viac zraniteľnejší je k pôsobeniu duchov Jezabel, pokiaľ nie je vo vedení silný, náročný a odvážny muž. Títo duchovia sa zameriavajú na  Telo Kristovo a začínajú pôsobiť cez svoje aktivity prostredníctvom služby oslobodenia a duchovného boja. Osoby s kontrolnými duchmi Jezabel budú klamať osoby usilujúce o Božiu vôľu za použitia svetského proroctva. Títo duchovia sa snažia nalákať ľudí k osobe alebo určitej výučbe skôr, ako orientovať sa na Ježiša Krista. To je to, čo Ježiš mal na mysli, keď varoval cirkev v Tyatíre o „žene Jezabel“, ktorá  učila a zvádzala ľudí v cirkvi (viď Zjv 2:18-29).

Táto skupina duchov sa snaží ovplyvniť slabšie duše pomocou falošných duchovných darov, očarujúc ich, aby s nimi a ich cieľmi súhlasili. Podporujú myšlienku, že oni sú tí duchovní, hoci Božie Slovo prehlasuje, že ten, kto hovorí za seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Čo sa podáva ako slovo poznania a  slovo múdrosti, môže byť charizmatické veštenie. Proroctvo sa môže stať silným duchovným prekliatím a silnou kontrolou,  keď je  kontaminované  týmito nečistými duchmi. Účinky nič netušiacich praktík čarodejníctva, ako sú tieto, sú rovnako katastrofálne ako otvorený kontakt s okultizmom. Zmätenosť, samovražda, duchovná slepota, úbytok detí a rozvrátené rodiny, sú len niektoré z plodov tejto skupiny duchov. Charizmatické čarodejníctvo pod vplyvom Jezabel duchov je zničujúce a smrtiace, ale je často rozpoznateľné zo vzhľadu nádoby, ktorú obýva.

Všade tam, kde je Boží poriadok autority neznámy alebo ignorovaný, duch Jezabel si nájde svoje miesto. Prednostne tam, kde Bohom menovaný vedúci odstupuje od svojej vedúcej úlohy alebo nedokáže čeliť konfrontácií. Akonáhle si hľadá miesto, strach udržuje väčšinu vytlačených autorít od výzvy bojovať voči  porušeniu ich práv. Väčšina manželov (ak nie všetci) majú skutočný strach z ich Jezabel manželiek, hoci tento strach je iracionálny a zvyčajne navonok sa neprejaví. Mnoho mužov sa zaoberá týmto duchovným vplyvom báječnými  vtipmi o „starej dáme“ alebo „šéfovi“. Niektorí muži dokonca hovoria svojej manželke „matka“ v úcte k  výkonu jej kontroly a ich vlastnej slabosti.

 V MUŽOCH
       Ako sme už povedali, muži môžu byť infikovaní taktiež. Muži, ktorí majú Jezabel duchov, sú silní kontrolóri so všetkými rovnakými modelmi správania,  ako ženy, nositeľky duchov  Jezabel.

 SMRTEĽNÝ
 Duch smrti sa pohybuje v: úmrtí, vážnych situáciach, ekonomike, vojne, hladomore – nič však nemôže zmeniť skutočnosť, že hlavou každej ženy je muž – nič nemôže zmeniť fakt, že Boh je hlavou Krista. Keď zasahujeme do Božej štruktúry autority, vystavujeme ženy a deti  satanskému útoku. To je hlavným dôvodom, prečo máme dnes v našich rodinách toľko problémov. Nedokážem dostatočne zdôrazniť dôležitosť a silu Boha vo všetkých vzťahoch. Boží poriadok je ako ochranný, nepriepustný  štít, vychyľujúci ohnivé šípy diabla. Bez tejto bariéry sa duch smrti pohybuje ako šedá hmla, prinášajúca smrť deťom, smrť rešpektu, smrť pokoju,  smrť zaopatreniu, smrť plodnosti a smrť láske. Takáto atmosféra plodí spory, problémy, poruchy, nemoci a choroby.
Boží poriadok je jednoduchý a jasný: Autoritou Krista je Boh; autoritou muža je Kristus; autoritou ženy je muž (1Kor 11:3).
Bez ohľadu na okolnosti, alebo domnelé dôsledky, ženy, ktoré pôsobia v sile týchto duchov, musia zanechať kontrolu, podriadiť sa a potvrdiť tak Boží poriadok.

POPIERAJÚCI
 Nechápete moju situáciu: Niekto hovorí:  „Ale nepoznáte moju situáciu“.  S každou situáciou Boh vytvára spôsob vyslobodenia pre tých, ktorí ho hľadajú“ (1Kor 10:13). Pravdaže, existujú i chvíle, keď poslušnosť k Božiemu slovu spôsobuje utrpenie tela, ale odmenou je ovocie pokoja a spravodlivosti (Heb 12:11).
Neospravedlní nás nepočúvanie a nechodenie v Božom slove. Neexistuje žiadna racionalizácia pre  ospravedlnenie neposlušnosti. Stačí nám iba preštudovať si smutný príbeh kráľa Saula, aby sme videli dôsledky vzbury.
Izaiáš 3 a 4 varuje prísne pred súdom, ktorý dopadne na tých, ktorí odmietajú ustanovenie Božieho poriadku. Boh hovorí, že urobí spurné ženy holohlavé tým, že ich vlasy vypadajú (Iz 3:24, ROH). To je poukázanie na epidemický rozsah  ženskej rakoviny a chemoterapie, ktoré zapríčiňujú plešatosť. Boh hovorí, že žena bude mať svoje intímne časti tela odokryté (Iz 3:17, pozri ROH), čo pravdepodobne odkazuje na bežné vaginálne vyšetrenie lekármi a zvýšenie vystavovania nahoty mladých žien v pánskych kluboch a na internete.
V Iz 3:24 prorok  hovorí o zápachu a zápale  tam, kde bol parfum. To je pozoruhodná  podobnosť niektorých bežných príznakov rakoviny.
(Iz 4:1-2) hovorí o čase, keď sa ženy budú kajať a hľadať cestu biblického podrobenia sa. Len aby našli dostatok mužov. Rovnako, ako ženský pavúk, duch Jezabel požiera samcov, ktorí sa ju snažia ukojiť. Niet divu, že dĺžka života mužov je kratšia ako u žien. Tieto kliatby, ktoré museli prísť na naše rodiny, môžu byť však zlomené. Duchovia kontroly, dominancie, manipulácie a všetkých zlých vecí, ktoré vchádzajú do naších domovov, môžu byť porazení a vyhnaní. Musíme poznať, že tieto veci sú ohavnosťou pred Bohom; sú zlé v Jeho očiach. Chce, aby sme ho počúvali a kráčali v JEHO SLOVE, aby nás mohol žehnať a aby sme prekvitali.

Pokračovanie III.časť – oslobodenie
Spracované podľa autora Micah Stephen Bell:
http://www.freebibledownload.net/SchoolofDeliverance/JezebelExposed.pdf
 

Comments are closed.