Přístupové cesty Zlého – Vojtěch Kodet

Pozrime sa bližšie na takú, podľa mňa, dosť frekventovanú oblasť okultizmu, ktorá súvisí so zdravím. Ľudia pri zdravotných problémoch často využívajú služby rôznych liečiteľov alebo alternatívnu medicínu. Je to veľa rôznych liečiteľských metód, ktoré súvisia s okultizmom. Sú niektoré zvlášť nebezpečné?
Samozrejme, že sa nedá všetko hodiť do jedného vreca. Sú veci menej a viac závažné podľa toho, ako silne sú nesené okultizmom, ezoterizmom a špiritizmom, jednoducho ako silne pôsobí Boží nepriateľ pod nejakou praktikou. Vlna liečiteľstva bola výrazná najme v 80-tych rokoch, keď bolo veľa ľudových liečiteľov a zároveň v cirkvi nebolo jasné, či je to dar od Boha alebo nie. Mnoho kňazov v dobrej viere používalo kyvadielko na dopytovanie sa, snažili sa využívať magnetizmus pri liečení a podobne. Dnes vieme, že sú to formy okultizmu. Týchto ľudových liečiteľov v súčasnosti vytlačila alternatívna medicína, ktorá má toľko foriem a podôb, že urobiť ich vyčerpávajúci zoznam je veľmi neľahké. Majú niektoré charakteristické črty, napríklad vždy sa pri nich pracuje s energiou. To je pre veriaceho človeka varovné znamenie, pretože Boh nie je energia, Duch Svätý nie je energia. Je to osoba, ktorá pôsobí svojou láskou, dobrotou. Tento dôraz na dobré a zlé energie v človeku hľadá inšpiráciu vo východných náboženstvách, ale de facto je to základ pseudonáboženského smeru postmodernej doby.
New Age a všetky tie alternatívne metódy alebo úplná väčšina z nich lieči človeka práve tým, že vyrovnáva jeho energie napríklad jing a jang tým, že sťahuje kozmickú energiu. Všetky tieto metódy sú podobné, nech ich už nazveme akýmkoľvek názvom. Toto znamenie by malo veriacim ľuďom stačiť, aby si uvedomili, že to nie je kresťanská cesta. Nech to tí moderní mágovia, liečitelia, maséri vedia alebo nevedia, používajú energiu, ktorá nie je od Boha. A čím viac sa človek spytuje, či už tej energie alebo kozmických bytostí (čo je dnes veľmi bežná moderná vec v celej kultúre – takzvaný channeling – komunikácia s bytosťami, anjelmi), tým viac sa stáva nástrojom zlého. Od takých až naivných prístupov, keď liečiteľ alebo masér, ktorý sa snaží pomôcť dobrou myšlienkou až po tých, ktorí môžu človeku veľmi ublížiť tým, že ho vlastne napoja na nejakého démona, ktorý mu potom škodí.

Chcem sa opýtať konkrétne na jeden druh alternatívnej medicíny, a to na homeopatiu. Je veľmi populárna, u nás ju propagujú dokonca aj lekári. Český klub skeptikov Sisyfos za homeopatiu udelil bludné balvany, pretože z medicínskeho hľadiska tam nemá čo liečiť, keďže je to taký zriedený roztok, že sa tam nachádza len jedna molekula nejakej účinnej látky. Tento klub je súčasťou svetového skeptického hnutia, ktoré vzniklo v roku 1976 v USA z iniciatívy desiatok vedcov a filozofov, medzi ktorými je aj niekoľko nositeľov Nobelovej ceny. Toto hnutie vzniklo ako reakcia na vzostup iracionality v spoločnosti. Zdalo by sa, že homeopatia je neškodná, ale asi nie je. Ako to s ňou teda je?
Naozaj to nie je neškodné. Vedecký prístup nám pomáha v tom, že vedci potvrdzujú, že tam naozaj nemá čo liečiť. Ale pozor, ono to lieči. To znamená, že buď je tam niečo, čo zatiaľ veda neobjavila, ale ja a moji kolegovia, ktorí slúžime službou oslobodzovania od zlého, sme sa veľakrát stretli s tým, že to, čo uzdravuje, je magická sila. Účinnosť homeopatických liekov, a to väčšina ľudí asi ešte nevie, vzniká zariekavaním konkrétnych mágov nad týmito liekmi. Ak si ich homeopat vyrába sám, tak si tie zariekavania a pretrepávania robí sám. Ak je to továreň na výrobu homeopatík, tak tam majú na tento účel vyčleneného človeka, ktorý lieky naozaj magicky zariekava. Je to novodobá mágia.
Ja viem, že to znie neuveriteľne, ľudia kvôli tomu už aj mňa považujú za blázna, človeka, ktorý nevie, o čom hovorí, ale čas ukáže. Ja si osobne myslím, že veľmi dobre viem, o čom hovorím, pretože som sa s tým zlom mnohokrát stretol. Veľakrát som ľudí rozväzoval zo závislosti na homeopatii a konkrétnych démonoch s tým spojených, ale aj následkov, ktoré toto liečenie prináša. Dnes už ale máme aj lekárov, ktorí nielenže k homeopatii pristupujú kriticky, ale aj takých, ktorí touto cestou išli a spätne na to nahliadli kriticky. Na svojej stránke www.vojtechkodet.cz mám nejaké svedectvá, ale aj štúdie o tejto problematike. Prosím všetkých veriacich ľudí, aby sa nad tým aspoň zamysleli.

Predpokladám, že rovnako nebezpečná je aj liečiteľská metódou reiki.
Je to veľmi nebezpečná liečebná metóda a, žiaľ, robia ju aj kresťania a kresťanskí lekári. Je to neuveriteľné, s akou naivitou sa otvárajú magickým silám, kde majstri reiki ľudí zariekajú, magicky na nich pôsobia, zvolávajú do ich života démonov a ľudia to vôbec nevedia. V konkrétnej praxi pri rozväzovaní je potrebné, aby to človek vyznal ako hriech, poprosil Boha o odpustenie a tiež o rozviazanie zo závislosti na majstroch reiki a zriekol sa konkrétnych démonov reiki, pretože oni človeka utláčajú. Spoločný menovateľ všetkých týchto alternatívnych liečebných metód zaťažených démonickými silami je, že v prvej fáze tieto veci v drvivej väčšine pomáhajú. Ale aj démon dokáže spôsobiť napodobeninu uzdravenia a až po čase vyjde najavo, o čo ide.
Ľudia sa dajú nachytať na krátkodobý, rýchly a vonkajší efekt, že sa im uľaví fyzicky. Nepozerajú sa však na to, aký to bude mať dopad na psychiku a duchovný život nehľadiac na to, že po istej dobe začne aj fyzická stránka prejavovať známky neuzdravenia, ale to pokiaľ sa dotyčný stane závislý na mágovi alebo majstrovi reiki (už samotné toto slovo by nás kresťanov malo naježiť, veď Pán Ježiš hovorí – nikto nie je váš majster, iba jeden je naším majstrom a my tu pokojne používame majster reiki alebo majster slobodomurárov) tak ľahko neodhalí, pretože keď sa mu priťaží, tak znova zájde za svojím majstrom reiki a on mu znova pomôže. Z kresťanského hľadiska to však znamená, že privolá ďalších démonov, ktorí spôsobia to, že sa mu zase na čas uľaví, a tak sa ľudia dostávajú do úplne neriešiteľnej situácie prepojenia reťazca zla a cesta von z toho celého je niekedy veľmi boľavá.

Zvláštnou kategóriou je záťaž rodových koreňov. Hovoríme o tom vtedy, keď sa niekoľkými generáciami v rodine tiahne akési nešťastie. Ako keby niečo v minulosti hatilo šťastie v danej rodine. Ako to teda je so záťažou rodových koreňov?
U nás na túto tému pred časom prebehla veľká diskusia a oficiálne bolo toto učenie odsúdené v akejsi podobe nepochopenia. Odsúdenie sa týkalo toho, že človek nemôže trpieť za viny svojich predkov. Ten problém je zložitý. My tieto záťaže v rodinách môžeme empiricky vidieť. Keď je rodina zaťažená alkoholom, táto zaťaženosť sa prejaví aj na deťoch. Nikto netvrdí, že to nemôže byť aj záťaž psychologická, genetická alebo vzťahových problémov, ale záťaž tam je. A podobne sa prejavuje záťaž v rodine, aj keď trochu iná. Ak jeden z členov aktívne vykonával špiritizmus, čarodejníctvo alebo veštenie, jeho potomkovia majú k tejto oblasti zvláštny sklon. Akoby im chýbala istá imunita. Sú neuveriteľne priťahovaní všetkým magickým, akoby sa s touto dispozíciou narodili. Je to úloha pre teológov, aby vysvetlili, ako to je z teologického hľadiska.
Jedno je isté, že ak títo ľudia prosia za oslobodenie zo závislosti alebo z tej konkrétnej zlej predispozície a súčasne si uvedomia, že takto trpeli ich predkovia a modlia sa za nich alebo za nich dajú slúžiť svätú omšu, mnohokrát sa z toho dostanú. Táto ich núdza ich privedie k tomu, aby sa voči tomu postavili kresťanským spôsobom. A o to práve ide. Jednak aby odpustili rodičom alebo prarodičom, pretože oni sa možno práve narodili do rodiny, kde už niečo nefungovalo tak, ako malo. Treba s určitým odstupom a pochopením vyslať odpustenie, a potom, aby ich zverili do Božieho milosrdenstva modlitbou alebo svätou omšou tak, ako je to zvykom v katolíckej cirkvi, že dávame slúžiť svätú omšu za našich predkov. Skúsenosť je, že mnohokrát, keď sa k tomu takto zodpovedne duchovne postavia, tak sa im samotným v oblasti, v ktorej pociťovali záťaž, uľaví.

Zdroj článku: http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/pristupove-cesty-zleho.html

Comments are closed.