Terapia farbami ako liečenie: ďalšia vibračná/ frekvenčná pseudovedecká lož New Age

Čakry sú súčasťou hinduistickej a new age duchovnej viery a do kultúry a cirkvi sa dostali prostredníctvom jogy a alternatívneho „liečiteľstva“.
Koncepty vibračnej medicíny sú okultné a New Age.
„Farebná terapia sa zaraďuje medzi vibračné liečebné metódy. Vibračná medicína zahŕňa využívanie energií čchi v živých organizmoch, ako sú rastliny, drahé kamene a kryštály, voda, slnečné svetlo a zvuk.
….A terapeut vyškolený vo farebnej terapii používa svetlo a farby vo forme nástrojov, vizualizácie alebo slovnej sugescie na vyrovnanie energie v oblastiach nášho tela, ktorým chýba vibrácia, či už fyzická, emocionálna, duchovná alebo mentálna.“ (Zdroj http://goo.gl/cL3liQ )

Popis vibračnej medicíny je nasledovný:
„Vibračná medicína je pojem, ktorý sa používa na označenie širokej škály živých prostriedkov. Vibračná medicína zahŕňa využívanie energií čchi v živých organizmoch, ako sú rastliny, drahé kamene a kryštály, voda, slnečné svetlo a dokonca aj potraviny, ktoré jeme. Takmer všetko, čoho sa dotýkame a čo vidíme okolo seba, má v sebe živý pulz. Nemusíme sa pozerať ďalej ako na planétu, na ktorej žijeme, aby sme využili jej prirodzené vibračné prostriedky, ktoré nám pomôžu vyrovnať energie čchi v našom vlastnom tele.“ (Zdroj http://goo.gl/PuFPjq )

CANA: Používanie „čchi“ je samozrejme nevedecké a vychádza z taoistickej viery o univerzálnej energii vo vesmíre a v našich telách. Názor, že energia je vo stvorení a sídli v predmetoch, je okultný názor a je blízky animizmu (alebo môže dokonca vychádzať z neho), viere, že všetko je oživené duchmi.
Všimnite si aj „vibračnú medicínu“, pojem, pred ktorým som opakovane varoval, ale ktorý sa do cirkvi vkĺzol vďaka jej prijatiu „alternatívneho liečiteľstva“. Prijatie týchto metód môže viesť a vedie k zmene myslenia, takže človek prijíma koncepty New Age a okultizmu. Počas rokov tejto služby som videl, ako sa to stalo pred mojimi očami.
„Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vás priťahuje určitý kameň a nie iný? Príroda si nájde spôsob, ako dostať do našich rúk kamene, ktoré majú liečivé a duchovné vlastnosti, ktoré najviac potrebujeme.“ Z toho istého odkazu

CANA: Všimnite si, že „prírode“ je daná zvláštna inteligencia, aby „našla spôsob, ako dostať do vašich rúk kamene“ s „liečivými a duchovnými vlastnosťami“, ktoré najviac potrebujete. Ide o typickú koncepciu New Age, ale nájdeme ju aj v okultizme, ako napríklad v knihách o Harrym Potterovi, keď sa Harrymu hovorí, že prútik si nájde svojho pána.
Na stránke je mnoho ďalších vecí, ktorým by sa dalo venovať a ktorým som sa venoval v predchádzajúcich príspevkoch, ale myslím si, že sme celú inváziu „prírodného liečiteľstva“ a „alternatívneho liečiteľstva“ otočili. Škody z prijímania otrávených plodov New Age a okultizmu budeme žať.
Nemôžem dostatočne dôrazne varovať pred týmito presvedčeniami a praktikami, ktoré sú na nich založené.
Na druhej strane “ Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!  Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.( 1 Timotej 4,7-8)

Zdroje:
CANA Article on Chi (related articles to the right on the page)
http://goo.gl/U6U2Ny
CANA Posts
Vibrational and Sound Healing (Updated)
https://tinyurl.com/y9kagl8c
Stop Believing in Chakras
https://goo.gl/R5zNLM

Zdroj z Christian Answers for the New Age: https://www.facebook.com/FormerNewAger/posts/color-therapy-as-healing-another-vibrationalfrequency-pseudo-science-lieby-marci/10153425226257237/

Comments are closed.