Život s narcisom. Nežijete vo vzťahu, ale v hre. Narcis je parazit, nevie konať inak

Viete, môj príbeh je oproti iným len prechádzka ružovou záhradou. Od zverejnenia tohto videa ma kontaktovalo asi desať obetí násilia, často s ťažším osudom. Vzťah s narcisom je náročná škola. Človek sa musí po tom zážitku posunúť. Niekto tým len prejde a k celej skúsenosti sa už nechce vracať.
Rozumiem tomu, no myslím si, že mnohým môže pomôcť, že sa k tomu vrátia. Aj tým, ktorí sa v takom vzťahu ešte nachádzajú a nerozumejú, čo sa s nimi deje, či ďalším, ktorí sú ešte len v narcisovom hľadáčiku. Mnohí ľudia netušia, čo to narcizmus je, ako patologické osoby fungujú. Fyzické násilie vám dáva určité možnosti inštitucionálnej obrany, no hlboké rany na duši spôsobené psychickým terorom, žiaľ, vôbec nie. A to by sa malo zmeniť.

Ako sa chrániť sa pred takouto osobnosťou?
Ja som si ten proces rozdelila na tri etapy. Prvá je život s narcisom, kde vás idealizuje, neskôr devalvuje a napokon zavrhuje. Kde musíte prísť na to, že žijete s toxickou osobou, a oslobodiť sa. Druhá fáza je život po narcisovi, keď ste veľmi zraniteľní a takmer každý druhý pokus o obnovenie vzťahu zo strany narcisa sa končí návratom do prvej etapy. Tretia etapa je život bez narcisa, moment, keď vám dá konečne pokoj a je priestor na reflexiu toho, čo sa stalo.
„S človekom s poruchou osobnosti sa dohodnúť nemožno.“
Mnohí sa domnievajú, že absolvovaním prvej etapy už budú mať pokoj. Nie je to pravda. Ak sa nespojíte s tým správnym odborníkom, môže vám to aj viac poškodiť. Medvediu službu, žiaľ, poskytujú aj mediátori, ktorí nútia traumatizovanú obeť do spoločných sedení s tyranom a neustále opakujú: musíte sa predsa dohodnúť. S človekom s poruchou osobnosti sa však dohodnúť nemožno. Nie je toho schopný. Na dohodu vás budú vyzývať aj súdy, no k žiadnej mimosúdnej dohode nikdy nedôjde. Narcis dohody skrátka nie je schopný.
Na psychickom týraní je najnebezpečnejšie to, že na konci proste nemáte chuť žiť alebo vás to poznačí natoľko, že sa stanete inou osobnosťou. Niekým, kto ten život nevie prežívať tak ako predtým. Je neodpustiteľné, čoho sa títo ľudia dopúšťajú na svojich najbližších.

Vravíte, že táto porucha osobnosti je najťažšie identifikovateľná. Ako ju teda možno rozpoznať?
Je, no dá sa ju rozpoznať cez cyklus tzv. narcistického zneužívania. V našom vzťahu bol prítomný neustále. Cyklus má štyri fázy. Ak sa v prvej fáze cítil ohrozený alebo odmietnutý, keď som oponovala alebo som si ho dostatočne nevšímala, veľmi rýchlo sme sa ocitli v druhej fáze, keď ma začal neoprávnene kritizovať, ponižovať a zvyčajne zaútočil na moje najzraniteľnejšie miesta.
„Narcis nevie konať inak. Je to parazitický spôsob života, ktorý vedie až k deštrukcii druhej osoby.“
Následne v tretej fáze som sa začala brániť a automaticky útočiť späť, čo mu poskytlo veľmi dobrú príležitosť, aby v rámci štvrtej fázy ustúpil do pozície obete, čo vo mne okamžite vyvolalo ľútosť a spustilo lavínu neprimeraných pocitov viny. V tej štvrtej fáze som bola obzvlášť dobrá, preto sa ma asi tak rýchlo nechcel vzdať. Z celého tohto zvráteného procesu vždy vyšiel mimoriadne posilnený.
Je veľmi dôležité, aby si týraní ľudia uvedomili, že toto nie je zapríčinené nimi, že ide o vplyv druhej osoby, ktorá je takto naprogramovaná. Narcis nevie konať inak. Je to parazitický spôsob života, ktorý vedie až k deštrukcii druhej osoby. Tá sa stráca v pokrivenej realite, sebaobviňovaní, keď úvodnú lásku nahrádzajú výčitky, keď si uvedomíte, že nie ste vo vzťahu, ale v hre.
Človek stráca chuť žiť, viesť plnohodnotný život. Utiahne sa a napokon sa po rokoch obeť stáva labilnou a väčšinou spoločnosti označenou za nespôsobilú. Už sa však nespomína, že bola obeťou nefyzického násilia. Že ju k tomu doviedol ktosi iný, niekto, kto má hlbokú charakterovú poruchu, akú často nevedia rozpoznať ani najbližší ľudia v jeho okolí. A toto treba zmeniť, preto o tom musíme hovoriť.

Prevzaté z: https://www.postoj.sk/70916/nezijete-vo-vztahu-ale-v-hre-narcis-je-parazit-nevie-konat-inak

Comments are closed.