18. Zviazanosť-obsesia a posadnutosť 19. Najčastejšie vstupné brány pre Zlého – špiritizmus, kult predkov 20. Moderný špiritizmus, špiritistické javy

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC_gx1q0Sx5LyoSRao8dyi4A

Comments are closed.