Aké je vaše znamenie? Horoskopy, astrológia a zverokruh

Okultné viery.
Bývalá astrologička Marcia Montenegro vysvetľuje, ako súvisia horoskopy a okultizmus:

Astrologická filozofia je založená na okultnom svetonázore, ktorý tvrdí, že „tak ako hore, tak i dole“. Podľa tohto názoru je všetko vo vesmíre zjednotené a je prepojené, preto zákonitosti planét odrážajú náš život na Zemi. Ako bývalý astrológ vám môžem povedať, že hoci mnohí astrológovia opovrhujú horoskopovými stĺpcami ako „popovou“ astrológiou s malou hodnotou, astrologický svetonázor je podstatný aj pre písanie horoskopu. Keď čítate takýto stĺpček, nenápadným spôsobom tento svetonázor buď prijímate, alebo mu pripisujete… hodnotu.(11)

Montenegro hovorí, že ľudia, ktorí sa zaoberajú horoskopmi, sa oddávajú okultnému svetonázoru, ktorý v rozpore s vedou, prírodným poznaním a kresťanstvom učí, že vesmír je mysticky prepojený a riadi všetky naše životy, akoby všetko bolo jednou veľkou vedomou bytosťou (monizmus).(12)

Okultná fascinácia.
Nie každý, kto si číta horoskop alebo sa zaoberá astrológiou, má naplno rozvinutý okultný svetonázor. Väčšina čitateľov horoskopov sa nepovažuje za okultistov. Horoskop ich oslovuje nie preto, že posilňuje ich svetonázor alebo náboženské záväzky, ale preto, že okultizmus je fascinujúci. Okultizmus ponúka pôvab tajného poznania a skrytej moci. Príťažlivý podvodný kód na bohatší život.

Pre niektorých to začína ako ľahký koníček. Svoj denný horoskop kontrolujú len pre zábavu, smejú sa na zlých odhadoch a len zriedka v ňom vidia nejakú dôveryhodnosť. S horoskopmi flirtujú, nemajú v úmysle sa zaviazať, hoci vzťah sa môže časom rozhorieť. Pre iných majú horoskopy charakter hádanky. Ak sa vám podarí vyriešiť túto astrologickú úlohu, ste odmenení novým pohľadom a posilnením na ceste sebapoznávania. Ľudia môžu byť postupne vtiahnutí do okultizmu, najmä ak to spočiatku vyzerá nevinne.

Kultúrne faktory.
Astrológia a horoskopy sú bežné v mnohých kultúrach. Ľudia môžu ticho akceptovať horoskopy, pretože v ich prostredí vyrastali, priženili sa do astrológie alebo sa presťahovali do takého susedstva. Keď sú okultné presvedčenia a praktiky pretkané celou kultúrou, ľudia, ktorí sa s touto kultúrou stotožňujú, môžu v tomto procese prijať horoskopy. Solidarita a sociálna identita môžu mať neuveriteľne silný vplyv.

AKO MAJÚ KRESŤANIA CHÁPAŤ HOROSKOPY?

Aby bolo jasné, biblické kresťanstvo nepodporuje horoskopy. Písmo potvrdzuje používanie hviezd na určovanie času, navigáciu a ako dôkaz Božej slávy, ale nič podobné tomu, čo vidíme v astrológii. A horoskopy sú podmnožinou astrológie. Písmo nielenže nepodporuje horoskopy, ale keď hovorí o akomkoľvek druhu astrológie, odsudzuje túto prax.
Deuteronómium 18, 10 – 12 obsahuje rozsiahle odsúdenie všetkého podobného okultizmu: Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. (KAT).

Horoskopy zahŕňajú mapovanie oblohy s cieľom „vyveštiť“ skryté poznanie z usporiadania hviezd. To je veštenie. Horoskopy sú teda zahrnuté v rámci „veštenia“ a „veštieb“. Iz 47, 13-14 túto výčitku ešte jasnejšie objasňuje: Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom sa sedí.(KAT).

Izaiáš predpovedal pád Babylonu a vysmieval sa ich bezmocným horoskopom a astrológii. Všetky ich hviezdne mapy a falošné náboženstvo zhoria v ohni Božieho súdu. Babylon bol sotva výnimočný. Horoskopy a astrológia boli bežné vo všetkých kultoch a svetových náboženstvách v celej svetovej histórii a vo väčšine kultúr. Pre biblických kresťanov je však všetko toto veštenie zbytočným cvičením – vzdávať stvoreniu slávu určenú však iba jeho Stvoriteľovi.

Písmo zakazuje astrológiu priamo a nepriamo ešte viac ako dvanásťkrát. Pozri 3 Moj 19,26.31; 20,6; 5 Moj 4,19; 1 Sam 15,23; Jób 31,26-28; 1 Kroník 10,13-14; 33,3-5; Jeremiáš 8,2; 10,2; 27,10; Iz 47: 12-15; 8,19; Sofoniáš 1,5; Zachariáš 10,2; 2 Kr 17,16; 21,3-6; 23,4; Ez 8,16-18; Daniel 1,20; 2,27; 5,7; Mich 5,12; a Sk 16,16; 19,18-20. Horoskopy sú zakázané ako modloslužba.

ODPOVEDE NA NÁMIETKY

V čom je ich nebezpečenstvo? Niekto nepochybne namietne, že horoskopy nie sú žiadna veľká vec. Veď je to všetko iba zábava a hra, nie? Horoskopy však môžu byť veľmi škodlivé, najmä ako vstupná brána k poverčivým obavám a ďalšiemu okultizmu. Nemali by sme podceňovať ľudskú schopnosť racionalizovať, ospravedlňovať a prispôsobovať sa našim zvykom. Ale aj keby nedošlo k žiadnym zistiteľným poškodeniam, stále je to neposlušnosť. Aj malá modloslužba je stále modloslužba. Predstavte si, že sa snažíte manželovi vysvetliť, že malá nevera nie je nič hrozné. Cudzoložstvo zrádza nášho manžela. Modloslužba zrádza nášho Boha. Horoskopy ako také nie sú pre kresťanskú prax (ani pre nikoho iného) vhodnou voľbou.

A čo Lukáš 21, 25-27? Tento apokalyptický úryvok, paralelne uvedený v Matúšovi 24, 29-31 a Markovi 13, 24-27, hovorí o Synovi človeka, ktorý príde vo veľkolepej manifestácii súdu a moci, čo mnohí chápu ako druhý príchod Krista.(13) Ale do tohto jazyka o konci sveta sa mieša zmienka o „znameniach na slnku, mesiaci a hviezdach“, Tento úryvok by mohol znieť ako podpora astrológie a prípadne horoskopov, pretože sa v ňom spomínajú „znamenia“ na nebi. Pasáž znie takto: V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou“ (KAT).

Mali by sme si uvedomiť, že Písmo zakazuje astrológiu (vrátane horoskopov) mnoho krát. Nechajme pre význam a jasnosť týchto pasáží jasne hovoriť všeobecné pravidlo: žiadna astrológia. Môžeme v tomto svetle rozumne chápať Lukáša 21, 25 – 27 bez toho, aby sme z toho vyvodili podporu astrológie?
Áno, existujú najrôznejšie spôsoby, ako ľudia čítajú „znamenia“ na nebi bez astrológie alebo čohokoľvek mimo prírodných vied či prirodzeného pozorovania. Astronómia a meteorológia sú prírodné vedy, ktoré nám pomáhajú odvodiť predvídateľné javy z nebeských telies. Zamračené mraky signalizujú búrky. Klesajúci barometrický tlak plus ťažké mraky bez dažďa môžu signalizovať tornádo. V tomto duchu, aj keď sa Lukáš 21 číta doslovne priamočiaro, nie je potrebné uchyľovať sa k astrológii, aby sme pochopili, čo znamená, ak sa Slnko začalo správať nevypočítateľne, Mesiac sa začal kývať a z oblohy začali padať hviezdy. Okrem toho má tento úryvok znaky apokalyptického žánru, čím sa podriaďuje širšiemu spektru symbolického a obrazného výkladu. Napriek tomu aj z nefiguratívneho hľadiska môžeme ľahko rozpoznať tieto predpovedné znamenia kataklizmy bez toho, aby sme sa uchýlili k astrológii.

Comments are closed.