Aké je vaše znamenie? Horoskopy, astrológia a zverokruh

Keď ľudia používajú zverokruh na zistenie presného usporiadania nebeských telies v čase svojho narodenia, nazýva sa to „horoskop“. Horoskop je potom čítanie natálnej hviezdnej mapy (zo zverokruhu) s presvedčením (z astrológie), že táto mapa nás informuje o našej povahe, šťastí a nadchádzajúcich udalostiach a na základe týchto mystických poznatkov nám dáva rady pre konkrétnu osobu. Takto fungujú horoskopy.

Ale fungujú naozaj?

Horoskopy tak trochu fungujú, ale nie celkom. Horoskopy nie sú presné, dokonca ani po vedeckej stránke. Vo zverokruhu sú vážne chyby, na ktoré nepoukázal nikto iný ako NASA.(6) Váš horoskop podľa zverokruhu sa pravdepodobne nezhoduje s tým, kde sa hviezdy v skutočnosti nachádzali, keď ste sa narodili. Je to preto, lebo domov nie je dvanásť, ale trinásť a pohybujú sa po elipsách, nie po kruhoch. Na viditeľnej oblohe teda nezaberajú rovnaké časové úseky.(7) Navyše dochádza k planetárnemu driftu a gravitačnému posunu. To všetko poukazuje na postupnú migráciu a deformáciu za posledných vyše 3 000 rokov, odkedy astrológovia začali mapovať oblohu.(8) Pokiaľ sa moderné horoskopy opierajú o zastarané hviezdne mapy, nie sú správne ani v tej časti, ktorá sa týka pozorovania hviezd. Horoskopy sú dnes stále v móde, ale to napriek systémovým chybám v mapovaní hviezd.

PREČO SÚ HOROSKOPY STÁLE POPULÁRNE?

Na jednej strane je ľahké predstaviť si, čo asi cítili dávni ľudia pri pohľade na hviezdy. Nočná obloha je vznešená! Človek si nemôže pomôcť, ale pociťuje nutkanie uctievať ju. Nebo vyžaruje pocit transcendentna a významu. Z kresťanského hľadiska má tento pocit zmysel.
Hviezdy naozaj niečo znamenajú. Podľa Písma má fyzické nebo významný význam. Nespočetné množstvo nebeských zástupov je znamením Božej vznešenej slávy. „Nebesá zvestujú Božiu slávu, obloha ohlasuje dielo jeho rúk“ (Ž 19, 1).
Pre teistov je pozorovanie hviezd prirodzenou príležitosťou uctievať Boha Stvoriteľa v sláve jeho stvorenia. Nech už sa horoskopy mýlia v čomkoľvek inom, túto čiastkovú pravdu by sme nemali prehliadať. Je úplne prirodzené pozerať sa na oblohu a pociťovať náboženský úžas. Písmo opisuje hviezdy aj ako nositeľky svetla, ktoré majú význam pre určovanie času, kalendár a navigáciu.

Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!“ A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. (Gen 1, 14-18) 

Na používaní súhvezdí na označenie nočnej oblohy na navigáciu, určovanie času a kalendár nie je nič okultné ani hriešne.

Nespokojnosť s biblickým kresťanstvom.

Ľudia môžu mať všetky tieto veci – zázrak, svetlo, kalendár, navigáciu – v rámci biblického kresťanstva. Nie sú potrebné žiadne horoskopy. Ľudia čítajú svoje denné horoskopy nie preto, že by siahali po Biblii alebo po Ježišovi. Siahajú po niečom inom. Z akéhokoľvek dôvodu sú nespokojní s historickou kresťanskou vierou. Možno si myslia, že kresťanstvo zahŕňa horoskopy (nezahŕňa). Alebo možno vedia, že Písmo zakazuje astrológiu (a s ňou aj horoskopy), ale to ich nezastaví. Tak či onak, nie sú spokojní s biblickým kresťanstvom.

Comments are closed.