Genezis 1-16 až 1-23


Svetlo – voda – pôda… Čas a znamenie v Biblii…

Comments are closed.