Genezis 1-16 až 1-23

Život podľa svojho druhu… „Trojstupňový“ život – rastlín, živočíchov a človeka…

Comments are closed.