Genezis 1-16 až 1-23

Zem – hlina – človek; Boží obraz …; dôležitosť symbolu ryby…

Comments are closed.