Genezis 1-16 až 1-23

Sú iba dva druhy semien – to, čo je od Boha a to, čo nie je od Boha…

Comments are closed.