Genezis 1-16 až 1-23

Biblický (duchovný) význam mužskosti a ženskosti… živenie tela i duše…

Comments are closed.