Genezis 1-16 až 1-23

Naplnenie – nie zrušenie… jeden Boží Zákon…

Comments are closed.