Duch Jezabel – majster manipulácie !

Jezabel činila zlo a slúžila “ Bálovej modle“!
Jezabel bola dcérou Etbála, sidonského kráľa, alebo kráľa Týru a Sidona. Izraelský kráľ Achab, syn Amriho, robil zlé v očiach Pánových, vzal si za manželku Jezabel a slúžil Bálovi. Achab zatúžil po  vinohrade Nabota a keď ho nezískal, Jezabel očiernila Nabota, ktorý  bol na to ukameňovaný a vinohrad pripadol Achabovi. Jezabel je uvádzaná tiež ako fiktívny falošný prorok tyatirskej cirkvi, jednou zo siedmych cirkví v Zjavení. Zdá sa, že cirkev v Tyatire bola naplnená  rovnakým obdobím ako západné cirkvi od čias ich temna až po súčasnosť, keď ich posledné diela boli väčšie ako prvé. Babylonská myšlienka telesného vedenia cirkvi začala Rímom a pokračovala s protestantmi oddelením kléru a laikov. Odmietnutie sviatostnej kvality manželstva vedie cirkev do smilstva a falošná autorita vedie cirkev do zmätku a falošného proroctva.
Jezabel je pre nás modelom s duchovným menom. Je pobehlicou a čarodejnicou, ktorej duch pretrváva v cirkvi odobratím „vinice“ Pánovej. Zakrýva si tvár maskou, aby  vypadala atraktívnejšie. Manželka Achaba zaviedla ohavnosti „Aštarte“ do uctievanie Izraela. Jezabel zabila Pánových prorokov! Viedla svojho manžela do tej istej modloslužby a kŕmila Bálových prorokov na jej vlastnom stole. Bola to žena, ktorá bola nakoniec zničená samotnou vládou, ktorú sama skorumpovala. Boh poslal Slovo Eliášovi, povolal ho, poslal ho k Achabovi so znamením, aby nepršalo. Následne sa znenazdania prorok objavil, prebudením spravodlivých sŕdc a usmrtením Bálovych kňazov. Jezabel je označovaná za skorumpovanú ženu, matku nešťastníkov a ohavností zeme. Nebol to Eliáš sám, ale Jehu, pomazaný kráľ nad Izraelom, ktorý vyhľadal Bálových prorokov, pozabíjal  ich a pomstil tak krv zabitých prorokov. Bol to práve tento kráľ, ktorý jednal smrtiacim úderom s Jezabel, keď ju vyhodil z okna.

Pod vplyvom ducha Jezabel!
V Tyatire, v kresťanskej cirkvi, duch Jezabel praktizoval rovnaké ohavnosti! Tým, že sa tento duch pripája ku kresťanom, manipuluje nimi, trvá na práve vyučovania, praktizovania bezvýhradnej zhovievavosti, uplatňuje podnety jeho učenia. Tí v cirkvi, ktorí pohŕdajú pravým proroctvom a zakazujú pravým prorokom hovoriť, sú pod vplyvom ducha Jezabel! Nezabíjajú možno prorokov, avšak tým, že nedovoľujú slobodné pôsobenie Boha, aby hovoril prostredníctvom svojich služobníkov, zabíjajú ducha, ktorý hovorí skrze nich, čím zavádzajú zmätok z Babylonu a falošné učenie a doktríny démonov, ktoré sú identifikovateľné rozdeleným cirkvi! Dokonca aj praví proroci odpadlíckej cirkvi sa skrývajú a nesmú sa pochváliť bohatstvom duchovnej potravy. Tí, ktorí sú pod vplyvom ducha Jezabel, opovrhujú pravým proroctvom, hostia falošných prorokov a napádajú tých, ktorí majú pravú duchovnú autoritu!
Nie všetci pastori Tyatiry akceptovali toto učenie a toto pichľavé napomenutie nebolo pre tých, ktorí nedosiahli satanove hlbiny. Súd je daný podľa skutkov na tých, ktorí sú pod duchom Jezabel. Slová proti nim sú odovzdané od Jediného „s očami ako plameň ohňa a nohami podobné kovu“. Bez pokánia hriech smilstva, modloslužby, pôžitkov a zmätku z rozkolu spôsobí súženie a smrť detí, ktoré s „ňou“ cudzoložia !
Jezabel používa svoj kontrolný vplyv na to, aby viedla Božích ľudí k uctievaniu falošného cirkevného systému, ktorý nie je vedený Božím Duchom Svätým. Namiesto toho, aby sa stala Nevestou Krista / Ježiša, je cirkev nasmerovaná do smilstva s inými bohmi, háremu, stávajúc sa tak manželkou  mnohých, cez ich denominačné rozdelenie. Je ťažké vzdorovať jej kúzlu, cíti sa rovnako ako Ježiš, ale je to klam. Tí, ktorí sú pod vedením ducha Jezabel, sa dostali pod falošný pokoj voči hriechu a zmätku, pričom Duch odsúdenia sa nerozsudzuje, pretože sú odovzdaní satanovmu podvodu na zničenie tela. Dokonca tento duch napodobňuje i pocit svätosti v srdci. Musíte byť oslobodený od jej vplyvov! Jezabel je duchom dnešného Babylonu a je nám povedané, aby sme od neho utiekli!
Jezabel zakrýva svoju tvár s určitým druhom klamstva; ktoré je dané cirkvi tak, aby nerozlíšila  jej „skutočného ducha“ ktorý je pod jej vplyvom! Tak, aby sa stala atraktívnejšou a „viac dôveryhodnou“; poukazuje to na druh zla, tvoriac všetko tak, aby to vyzeralo atraktívne pre tých, ktorí sú pod jej vplyvom alebo sú ňou okúzlení!
„Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.“ (Oz 4: 6)

Je to duch Jezabel, ktorý zvádza súčasnú generáciu, aby sa dopúšťala smilstva, či už sexuálneho alebo duchovného, popierala pravých prorokov a dovolila duchu hlavného prúdu, aby ho ospravedlnil podľa mravov súčasnosti. Tí, ktorí sú pod jej čarami, si myslia, že si ich Boh nevšíma. Musíme sa modliť práve za týchto ľudí, aby prekonali ducha Jezabel, aby spoznali pravdu. Je veľa takto zainteresovaných, Bohom milovaných, ktorí potrebujú byť obnovení, cirkvi, ktoré potrebujú počuť prorockú pravdu a  takých ľudí je okolo nás na milióny, takých, ktorí čakajú na počutie tejto pravdy a podriadenie sa skutočnej duchovnej autorite, aby mohli byť oslobodení. Teraz vedzte, že na svojich perách máte trúbu, trúbte preto na poplach!

Znaky ducha Jezabel
→ Majster  manipulácie; jedným z najlepších!
→ Stále vo vojne; bojujúce kniežatstvo, pracujúce s duchom kontrolujúcej manipulácie, keď  útočí na tých, ktorí sú v pravej duchovnej autorite!
→ je ako žralok;  najkrutejší a nebezpečný!
→ Miluje vťahovať ľudí pod svoj vplyv a odťahuje sa  od tých, ktorí môžu pravdivo hovoriť do života ľudí!
→ Bude „kŕmiť“ svoje obete duchovnou pýchou, aby zosilnil duševnú väzbu s nimi!
→ Podlamuje ich schopnosť rozpoznať alebo počuť Boží hlas bez jeho súhlasu!
→ bojový duch, je vždy pripravený do boja!
→ milovník moci; „Daj mi, daj mi, daj mi“!
→ Robí kompromisy; robí všetko, čo je potrebné pre udržanie svojej pozície!
→ Vchádza do cirkvi alebo služby k slabým a oklamaným; používa ich ku kontrole a (jej) postaveniu!
→ Pohŕda Božím hlasom; kontroluje a uráža, vyzýva proti Božiemu Slovu!
→ neustále sa škriepi a útočí na pozíciu autority; podobne i v cirkvách a službách!
→ Pripája sa k vedeniu a k pozíciam autority, podobne aj v cirkvách a službách!
→ Nechce uznať žiadnu duchovnú autoritu; iba jeho vlastnú!
→ Pokúsi sa zmiasť; uvoľňuje strach; pokúša sa vás prinútiť, aby ste prevzali jeho odkaz, zlé prorocké výroky; nazýva sa to čarodejníctvo!
→ Používa „proroctvo, ako nástroj manipulácie“, „prorocké výroky“, napĺňa  duchovnou pýchou (lichotením), aby dosiahol svoj cieľ!
→ Používa „proroctvo, ako nástroj manipulácie, uvoľnením skrze falošných prorokov svojimi sladkými výrokmi,“ prorokovaním šťastia „a klamstva v Cirkvi!
→ Pokúsi sa naprogramovať svojich „priateľov“; použijúc ich ako nástroj manipulácie!
→ Spochybňuje; pokúša sa vás unaviť a vyviesť z viery; „Boh to skutočne nepovedal …“!
→ Je žiarlivý a sebecký; Zameriava všetku pozornosť len na seba!
→ Miluje prostredie reálnej neistoty; vyzvedanie, vyzvedanie, vyzvedanie!
→ Stále podkopáva všetko, čo Boh vo vašom živote koná; podkopáva vašu vieru v Božie pôsobenie vo vašom živote!
→ priťahuje vás k sebe; dáva pocit, že je schopnejší k zvládnutiu situácií, ako ste vy!
→ Jezabel si zakrýva svoju tvár preľudom, aby cirkev nespoznala jej „skutočného ducha“
 
Je čas, aby sme boli oslobodení od vplyvu ducha Jezabel!
Je na cirkvi, aby sa v týchto posledných dňoch stala nepoškvrnenou Nevestou a vyhnala falošných prorokov, máme na to právo a moc, všetko to čo potrebujeme, máme i odhodlanie primerané k  tejto sile, ako vyvolený zvyšok! Osloboďte sa od jeho vplyvu! Jezabel je duchom dnešného Babylonu, utečme od neho! Čakajú na vás milovaní, ktorí potrebujú byť uzdravení,  zbory, ktoré potrebujú počuť prorockú pravdu!
Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. ( Prís 15:3)
Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom, nuž, o čo viac srdcia ľudských synov!?   (Prís 15:11)
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.  (Am 3:7)
 
Zdroj:
http://www.godsoutreachministryint.org/Jezebelspirit.htm

Comments are closed.