Kurz Ješua II – časť 1-10

Uholný kameň

Je možná novosť života alebo nám viac záleží na niečom inom? Čo je predpokladom tejto novosti? 4. kapitola Skutkov apoštolov prináša konfrontáciu aktuálnu pre každú dobu tých, ktorí sa považujú za spravodlivých a tých, ktorí sú neučení a prostí ľudia, no naplnení Božím Duchom.

Comments are closed.