Kurz Ješua II – časť 1-10

Boží Duch – Boží zákon

Záver 1. kapitoly prináša pozastavenie sa nad apoštolom Judášom, nad jeho zlyhaním ako aj nad jeho náhradou apoštolom Matejom. Začiatok druhej kapitoly Skutkov apoštolov, ktorá tvorí jedno z ohnísk tejto knihy (tým druhým je 15.kapitola) predstavuje udalosť zoslania Ducha Svätého v spojení s udalosťou na vrchu Sinaj ako aj v celej biblickej perspektíve.Je možná novosť života alebo nám viac záleží na niečom inom? Čo je predpokladom tejto novosti? 4. kapitola Skutkov apoštolov prináša konfrontáciu aktuálnu pre každú dobu tých, ktorí sa považujú za spravodlivých a tých, ktorí sú neučení a prostí ľudia, no naplnení Božím Duchom.

Comments are closed.