Kurz Ješua II – časť 1-10

Ježišov návrat k Otcovi

Ježišovo nanebovstúpenie završuje jeho spásne dielo tu na tejto zemi: ním nebolo nič iné ako umožniť človek vrátiť sa späť k Otcovi, ku ktorému sa vracia aj On sám. Aj táto časť je súčasťou „puzzle Božieho Slova“, aby sa potom vyskladal nádherný obraz Kristovej tváre – jeho identity – nielen v nejakej našej predstave, či fantázii, ale predovšetkým v našom živote.

Comments are closed.