Kurz Ješua II – časť 1-10

Dávid – muž podľa Božieho srdca

Zastavenie sa pri biblickej postave kráľa Dávida – pastiera, kráľa, proroka a kňaza ako predobrazu Mesiáša, ponúka Petrova reč v Jeruzaleme i táto prednáška nad knihou Skutkov apoštolov. Ako je možné, že človek s takými hriechmi, aké Dávid bezpochyby spáchal, sa môže stať predobrazom Mesiáša? Čo znamená byť pokrstený v Ježišovom mene?

Comments are closed.