Kurz Ješua II – časť 1-10

Zostaňte v Jeruzaleme

Skutky apoštolov sú vlastne skutkami Ježiša Krista, ktoré vykonal prostredníctvom svojich učeníkov, ktorých poslal pôsobiť v sile Ducha Svätého pre naplnenie Otcovho zámeru. Táto kniha chce pokračovať aj v našich životoch, preto sa konfrontujeme s jej obsahom predovšetkým v snahe stať sa dnes „použiteľnými pre Boha“.

Comments are closed.