Mystické mesto Božie I-IV

Mária od Ježiša z Agredy

První ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží I. – Početí obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. 
První svazek s názvem Početí představuje svatá tajemství uskutečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku jejího početí až po zasnoubení sv. Josefovi. Kniha první tohoto svazku pojednává o božském předurčení Krista a jeho Matky jako nejvyššího ideálu celého stvoření; o stvoření a vzpouře andělů; o stvoření lidí; o rodokmenech spravedlivých mužů; o konečných důsledcích početí a zrození Královny nebe a o jejím životě až do jejích tří let. Dále je zde výklad 12. kapitoly knihy Zjevení. Kniha druhá pojednává o obětování Panny Marie v chrámě; o milostech, které obdržela z Boží ruky; o vysoké dokonalosti, se kterou dodržovala chrámová pravidla; o nebeské vznešenosti jejích hrdinských ctností a vizí; o zasnoubení se sv. Josefem. Následuje výklad 31. kapitoly knihy Šalomounových Přísloví.

Pozn.: Slovenské vydanie 1. zväzku je plánované na jeseň 2022. Zväzky II-IV už v slovenčine vyšli (pozri nasledujúce strany)

https://www.kumran.sk/rozne-spirituality/22172-mysticke-mesto-bozi-i-poceti.html

Comments are closed.