Rozpoznání prvků totalitních režimů na příkladu Adolfa Hitlera

6. Populismus – líbivá politika pro nejširší masy
Populismus se rád staví do role zástupce „většiny“ a často nabízí rychlá a zkratkovitá řešení, které jsou snadno pochopitelná nejširšími masami. Jde o proklamovaná starost o zájmy „slušných lidí“, dělníků či „obyčejného občana“ z důvodu jejich početního potenciálu jako voličské základny, nikoliv dle skutečné solidarity s nimi. Důraz je kladen na emoce, vášně a národní hrdost, nikoliv věcnou argumentaci a skutečná fakta. Hitler skvěle ovládal rétoriku a uměl manipulovat davem. Pravidlem bývá zjednodušování a redukce problému na jeden hlavní. U Hitlera to byl především boj s buržoazním Židovstvem. Populismus však častokrát není to, co většina občanů skutečně chce, ale především umění jim naservírovat to, co by měli chtít. Používání demagogie jde až na hranici popírání toho, co bylo včera řečeno samotným populistou, když se to nehodí. Časté jsou davem vítané urážky a ponižování opozice a domnělých nepřátel a jejich účelová diskreditace. Dnes je to tzv. politická nekorektnost, ve jménu které se dá pozurážet, kde kdo a kde co. Časté je také stavění se do role oběti.
Tady by se aktuálních příkladů našlo habaděj. Dá se říct, že populistické strany s erozí demokracie mají pré v celém světě od Trumpa, přes Putina až k Zemanovi. Stavění se do role oběti je například také babišovské „To je všechno účelovka proti mně“

7. Rasismus – Znevažování a pronásledování jiných etnik či kultur
Totalita také ráda vyzdvihuje svou rasu nad ostatní. Hitler byl příznivcem pseudovědeckého směru sociální darwinismus, který dědičně vyvyšoval některé rasy nad jiné. Dle této teorie byla tou nejúspěšnější v civilizační adaptaci – nordická rasa (vysocí modroocí blonďáci) kam patřil i národ Germánů. Dle teorie ariosofie tato rasa pak pocházela z pradávné bílé árijské rasy pocházející z území dnešní Indie. Hitler a spol. toho chtěli využít k její šlechtění v podobě eugeniky v projektu Lebensborn, což se na konec ukázalo jako genetický omyl. Pro nás může být zajímavé, že Hitlerovi ve svém počátku nejvíce vadili Slované a především Češi usazení ve Vídni, kteří tam tvořili početnou menšinu. Pro něj to byl nevzdělatelný „hnůj Evropy“ , který neuměl ani pořádně německy. Čistota rasy je však už od základu pochybná. K mísení etnik a kultur docházelo od samého úsvitu lidské historie a to i na území Německa i Čech. Zejména tyto dvě sousedící etnika se ovlivňují od pradávna. Hledání „čisté rasy“ je tedy naprostou utopií. Navíc neexistuje žádná současná vědecká teorie, která by toto potvrzovala nacisty zdiskreditovaný termín „rasa“ se už ve vědeckém diskurzu téměř nepoužívá. Hitler taktéž odvozoval taktéž účelově lidské chování od zvířecího, kde silnější vyhrává. K tomu mu posloužila i filozofie F. Nietzscheho a jeho dílo Vůle k moci a koncept „nadčlověka“, kterou však přetavil ke svému mocenskými účelu.
Výrazně rasistickou byla například americká organizace Ku Klux Klan, ale také Černí panteři. Aktuálně je to například Okamurovo či Zemanovo znevažování muslimských etnicit jako „anticivilizace“ či diskriminace Romů, Kurdů v Turecku, Rohingů v Myanmaru…atd

Comments are closed.