Rozpoznání prvků totalitních režimů na příkladu Adolfa Hitlera

4. Budování a posilování represivních složek
Posilování vojenské, polovojenské či policejní represivní moci je rovněž pro autoritativní státy hlavní premisou pro uchopení a ochrany totalitní moci. Hitler si začal hned z počátku své politické kariéry budovat své polovojenské oddíly SA, složené z vojenských veteránů Freikorps, ale i různých kriminálních živlů, které nejprve měli být ochrankou pro jeho projevy. Tyto oddíly byly také pouličními „bojůvkami“, které napadali marxisty a další nepřátele nacionálně-socialistického státu. Později se z nich vyvinuly oddíly SS, které nakonec čítaly několik miliónu věrných členů a v podstatě nahradily původní armádu. To nacistům silně usnadňovalo být u moci za pomocí vojenské síly.
Lidé bohužel velmi často pod vlivem propagandy vyměňují svou svobodu za domnělou bezpečnost, tak jako po 11. září 2001 v USA. Dnes je to například příklon k vytváření domobran proti uprchlíkům z jiných údajně „nekompatibilním“ kultur v Maďarsku, Polsku ale i v ČR. Projevem vojenské moci jsou manifestační vojenské přehlídky, jaké provádějí mocnosti Rusko či Severní Korea.

5. Dohled nad veřejným i soukromým životem jedince
S vojenskými a policejními složkami souvisí pokus o dohled nad veškerým veřejným i soukromým životem člověka ve společnosti jako částečce v soukolí sytému. Od jeho vzdělání, přes práci až po zábavu, jak pomocí mediální propagandy, školství, tak represe. Hitler vytvářel kolektivní akce, kde lidé spolu jedli a pracovali, a tím měli budovat společnou vlast. To by samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby už původní záměr nebyl naprostý dohled nad svým obyvatelstvem a indoktrinace jeho myšlení a chování. Nad tím vším mělo dohlížet Gestapo, jako tajná policie. Při porušování pořádku byla možná i likvidace nepohodlné osoby. Obdobné akce a masové čistky vytvářel i totalitní Sovětský svaz svou naprostou byrokratickou kontrolou KGB nad svým obyvatelstvem (u nás STB). Do fatálních důsledků pak vše dohnaly režimy Pol Pota a Mao-Ce Tunga, v jejichž totalitách už jedinec jako člověk neměl žádnou hodnotu, jen jako součást celku. Ani jeho smrt tedy nic neznamenala. V literatuře tento vývoj předpovídali dystopické romány 1984 George Orwella anebo Konec Civilizace od Aldouse Huxleyho.
V současné době je to například pokus americké FBI dohled nad pohybem lidí na internetu a jejich kontrola, kterou rozkryl Edward Snowden. V Číně je to pak vytváření „indexu občana“, který za loajalitu a dobré chování na internetu dostane benefity, ale také naopak.

Comments are closed.