Ako rozpoznať čarodejnicu, čo sa votrela do cirkvi

Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: „Je všetko v poriadku, Jehu?“ On odpovedal: „Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá.“  (2 Kr 9:22, KAT) 

Zaznamenané  z videa YouTube, Derek Prince o čarodejníctve – časť 1 a 2:

             Kedykoľvek sa nejaká osoba dostanete pod nadvládu inej osoby, sila, ktorá je za tým je zlá a veľmi často sa jedná o čarodejníctvo. Mágia môže pracovať prostredníctvom predmetov, hudby atď. Ale čarodejníctvo je dominujúca satanská sila, ktorá dominuje, podmaňuje a kontroluje. Pracuje cez čary, väzby a osobnú nadvládu.

            Nikdy nebolo a nie je Božou vôľou pre človeka, aby ovládol niekoho iného. Kedykoľvek  sa  dostanete pod nadvládu inej osoby, sila pôsobiaca skrze ňu je zlo -čarodejníctvo. Ženy by nemali ovládať svojich manželov; manželia by nemali ovládať svoje manželky; rodičia by nemali ovládať svoje deti. Pastori by nemali ovládať kongregácie. Duchovný človek  je jedna vec, ale duševný človek je podstatne niečo iné.

Pokračuj v čítaní

Ešte o Jezabel

Vyučovanie o Jezabel nie je nové a, popravde povedané, bez dobrého vyučovania na túto tému by zbory nemohli napredovať a rozvíjať sa. V 90. rokoch sa na túto tému hovorilo veľa, niekedy správne, na požehnanie a budovanie, niekedy sa však vyučovanie o duchu Jezabel úplne prekrútilo a často sa zneužívalo. Pripomeňme si, čo o tejto téme vieme.

Jezabel bola konkrétna historická postava – manželka kráľa Achaba, ktorá bola dcérou sidonského modloslužobného kráľa Etbála. Neslávne vošla do dejín tým, že uctievaním falošného boha Bála zamorila Izrael, pravého Boha Izraela neuctievala, vraždila Pánových prorokov a najvýznamnejšieho z nich – Eliáša – celý život prenasledovala a chcela ho zabiť. Meno Jezabel sa prekvapivo objavuje aj v Zjavení Jána, keď Pán Ježiš hovorí posolstvá, usmernenia a povzbudenia smerom k novozákonným zborom. Z toho môžeme usúdiť, že Jezabel je duch, princíp, ktorý sa pokúša aj teraz nenápadne vniknúť do súčasnej cirkvi, robiť tu problémy, zbory rozkladať a ničiť. Povedzme si, ako to robí, a hlavne, ako sa pred tým brániť.

Pokračuj v čítaní

Jezabel

Božou túžbou (vôľou) je, aby všetci došli k poznaniu pravdy a uctievali pravého Boha v duchu a v pravde. Aby sa tento Boží plán napĺňal, je potrebné, aby niekto kázal evanjelium, ľudia urobili pokánie, zanechali hriechy, potom sa dali pokrstiť a boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa počet týchto ľudí na zemi množil, musia správne fungovať cirkvi, ktoré sú položené na biblickom základe, a taktiež, aby dobre fungovali kresťanské rodiny. Proti týmto cieľom stojí jedna deštruktívna rafinovaná zlá sila – Jezabel.

Pokračuj v čítaní

Spôsoby práce ducha Jezabel

Hlavné špecifické črty ducha Jezabel

Uvádzam 11 špecifických čŕt, ktoré som rozpoznal na nositeľovi tohto ducha, ktorý sa v ňom usadil. Tento typ ducha sa rád hrá v každom čase v ktorom sa nachádza a v kom sa nachádza.

 1. Zlé osobnostné črty Jezabel ducha
 2. Analógia pavučiny
 3. Na hostiteľovi je charizmatický druh energie
 4. Rád sa napojí na bystrých, inteligentných a atraktívnych ľudí
 5. Vždy sa bude snažiť byť centrom pozornosti
 6. Snaží sa začleniť, útočiť a rozložiť všetko
 7. Bude útočiť na každého vo vedúcej pozícií
 8. Pracuje v tandeme s posmešným duchom (duchom irónie)
 9. Obzvlášť útočí na prorokov, modlitebníkov a proti použitiu duchovných zbraní
 10. Príležitostne sa vystaví na fotografií hostiteľa
 11. Hostiteľ obyčajne netuší, že je nositeľom tohto ducha

        Stručne rozoberiem  každú črtu, ktorú môžeme pozorovať na nositeľovi tohto ducha, aby ste videli, akým spôsobom sa okúsi postaviť proti vám a zraziť vás z pozície.

Pokračuj v čítaní