Zápas s náboženským duchom -Rick Joyner

Prirodzenosť náboženského ducha

Náboženský duch je démon, ktorý sa snaží nahradiť náboženskou aktivitou moc Ducha Svätého v živote veriaceho. Jeho primárnym cieľom je mať cirkev, ktorá sa „drží formy zbožnosti, ale zapiera jej moc“ (2Tim 3:5). Apoštol Pavol toto svoje nabádanie zakončil: „vyhýbajte sa takýmto ľuďom!“ Tento náboženský duch je tým „kvasom farizejov a sadukajov“ (Mt 16:6), pred ktorým Pán varoval svojich učeníkov.

Keď Pán používal metafory, tak to bolo kvôli tomu, že charakterizovali predmet lekcie. Náboženský duch funguje ako kvas v chlebe. Nedáva mu žiaden obsah (význam) alebo výživnú hodnotu, ale ho len nafúkne. Takýto je výsledok náboženského ducha. Nedá život a moc cirkvi. Kŕmi človeka samotnou pýchou, ktorá spôsobila prvý pád a takmer každý pád odvtedy. Satan, zdá sa, že rozumie lepšie ako cirkev tomu, že „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ (Jak 4:6). On veľmi dobre vie, že Boh nebude potvrdzovať žiadnu prácu, ktorá by mohla byť nafúknutá pýchou a že Boh Sám ju bude dokonca odmietať. Preto satanova stratégia je učiniť nás pyšnými, dokonca pyšnými aj z dobrých vecí, ako napríklad: koľko si čítame Bibliu, koľko svedčíme alebo kŕmime chudobných. On vie veľmi dobre, že ak aj robíme Božiu vôľu v pýche, tak bude brzdiaca a môže pracovať aj smerom k nášmu pádu. Pokračuj v čítaní

Pozor na ducha Jezábel

       Jedním z důvodů, proč Bůh stvořil člověka, bylo dokázat Satanovi, že nejenže v Boží přirozenosti byla touha po sdílení Boží slávy, ale také že je možné člověka pozvednout z prachu země a zbožštit ho – “jako Nejvyšší”. Tento tvor se má pozvednout z ubohé přirozenosti pomíjivé podstaty a má být pozvednut do vrcholných výšin božství, má se na božství podílet. Proto člověk ve svém obnoveném a posvěceném stavu stojí dokonce nad kůry andělů. V pravoslavné tradici je Boží Matka nazývána: “sladkost andělů” a “povýšena nad nebesa” a také “nesrovnatelně vznešenější nad cheruby, slavnější než serafové”.

Ale náš odpůrce Satan proti nám bojuje od okamžiku našeho stvoření. Ve své žárlivosti, protože nás Bůh stvořil ke svému obrazu a zalíbení, nikdy nepřestal používat svoji svobodu, aby člověka pokoušel a nabádal ho k pádu.

V dnešní době svět nevěří v existenci Satana jako zlého ducha či v jakéhokoliv jiného zlého ducha, dokonce nevěří ani v jiné temné síly, které zamořují a sužují Boží stvoření. Přijmout skutečnost, že zlí duchové skutečně existují, už znamená vyhrát část duchovního boje. Ale Ježíš nás varoval, že v naší době je posledním úskokem Satana působit tak, aby lidé nevěřili v existenci Satana a místa jako je peklo. V dnešní době si mnoho křesťanů vůbec není vědomo existence zlých duchů ani v materiální rovině ani v duchovním smyslu, či vlivů, které na nás mohou mít. Odmítnutím této skutečnosti tak dáváme Satanovi a jeho padlým andělům svobodu pohybu a činnosti bez toho, abychom je odhalili a bránili se jim. Satan není jen nějaký druh zla, energie či představa, ale skutečná inteligentní osobnost. Kolem něho jsou hordy jiných zlých duchů, kteří bojují stejnou bitvu proti Božímu Království. Kdybychom je mohli materiálně vidět lidským okem, zatměli by slunce.

Pokračuj v čítaní

Jezabel – mužský pohľad

Ako prvé, položím otázku na všetky ženy, nositeľky ducha  Jezabel  – jedná sa o vašu pomstu mužom, čo im plánujete robiť v zamestnaní ? (Jedná sa svedectvo muža so  skúsenosťou s noiteľkami ducha Jezabel v práci, napísané pre web).

  •  Jezabel – manažérka

Na úvod použijem svoju vlastnú osobnú skúsenosť s mojou vedúcou, nositeľkou tohto ducha, z pracoviska, kde som  pracoval a potom skúsenosť z iného pracoviska, s podriadenou,  taktiež nositeľkou ducha Jezabel. Obe skúsenosti boli pre mňa najviac traumatizujúcim obdobím  počas  celého môjho života.

               Začnem najskôr so skúsenosťou, keď som bol zamestaný u manažérky, nositeľky ducha Jezabel. Bolo to obdobie, ktoré trvalo dva a pol roka. Bola riaditeľkou  a ja som bol jej zástupcom. Opíšem postupne to, čo sa dialo od začiatku s touto chorou, dementnou ženou. Nemal som samostatnú kanceláriu, bol som umiestnený na poschodí, spolu so všetkými pracovníkmi oddelenia. To bol jej spôsob, ako mi naznačiť, že som jej vo všetkom  podriadený a nikdy som nemal byť nikým viac, ako iba jeden zo zmluvných úradníkov. Nedala mi žiadne povinnosti z pohľadu dohľadu nad inými spolupracovníkmi. V skutočnosti som musel všetku prácu prekontrolovať  skôr, než som odišiel domov. Moje pracovné hodiny začali zvyčajne od 7:00 do neurčita. Počas môjho 1. mesiaca až do dňa, kedy som odišiel, táto úbohá duša mi volala počas choroby každučké ráno a oznámila mi, že  bude dostupná medzi 9:00 až 10:00, ak vôbec. Vždy bola „chorá“. V takejto zlej atmosfére, aká vládla na tomto pracovisku, mala spojencov na rôznych oddeleniach. Boli to najhoršie ženy v celej spoločnosti, na ktoré sa mohla spoľahnúť a ktoré s ňou spolupracovali. Vykonávala veci, ktoré jej pomohli vyzerať dobre, avšak na úkor iných. Chodila na služobné cesty kdekoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, ale väčšinou bola v Delaware, kde žila jej mama a otec.

Pokračuj v čítaní